27 episodes

(Kıyâmet ve Âhıret) kitâbı iki kısımdan meydâna gelmişdir.
I. kısım; büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Dürret-ül fâhire) kitâbının (Kıyâmet ve Âhıret) hâlleri olarak tercemesidir. İnsanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği, geniş olarak açıklanmakdadır. Ayrıca, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Kimyâ-i Se’âdet) kitâbından alınan (Nefs muhâsebesi) kısmında, akıllı bir müslimânın ne şekilde hareket etmesi gerekdiği çok güzel bir şekilde îzâh edilmekdedir.
II. kısımda (Müslimâna Nasîhat) kitâbı yer almakdadır. (Feth-ül mecîd) isimli bir vehhâbî kitâbından kısımlar alınarak, bozukluklar îzâh edilmiş,
(Ehl-i Sünnet) âlimlerinin cevâbları yazılmış, tesavvufun ne olduğu çok güzel açıklanmışdır. Resûlullah efendimizin kabrini ve diğer kabrleri ziyâret, kabrdekilerin hâlleri, Resûlullaha salevât okumanın önemi, Evliyâlığın ne olduğu, kıyâmet günü herkes sevdiğinin yanında olacakdır konuları burada açıklanmışdır. Ayrıca, Ehl-i Sünnet i’tikâdından ayrılan vehhâbîliğin inanç esâsları, yayılma şekli, Hicâz bizden nasıl ayrıldı, geniş olarak îzâh edilmişdir.

Kıyamet ve Ahiret Hakikat Kitabevi

  • Islam
  • 4.9 • 32 Ratings

(Kıyâmet ve Âhıret) kitâbı iki kısımdan meydâna gelmişdir.
I. kısım; büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Dürret-ül fâhire) kitâbının (Kıyâmet ve Âhıret) hâlleri olarak tercemesidir. İnsanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği, geniş olarak açıklanmakdadır. Ayrıca, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Kimyâ-i Se’âdet) kitâbından alınan (Nefs muhâsebesi) kısmında, akıllı bir müslimânın ne şekilde hareket etmesi gerekdiği çok güzel bir şekilde îzâh edilmekdedir.
II. kısımda (Müslimâna Nasîhat) kitâbı yer almakdadır. (Feth-ül mecîd) isimli bir vehhâbî kitâbından kısımlar alınarak, bozukluklar îzâh edilmiş,
(Ehl-i Sünnet) âlimlerinin cevâbları yazılmış, tesavvufun ne olduğu çok güzel açıklanmışdır. Resûlullah efendimizin kabrini ve diğer kabrleri ziyâret, kabrdekilerin hâlleri, Resûlullaha salevât okumanın önemi, Evliyâlığın ne olduğu, kıyâmet günü herkes sevdiğinin yanında olacakdır konuları burada açıklanmışdır. Ayrıca, Ehl-i Sünnet i’tikâdından ayrılan vehhâbîliğin inanç esâsları, yayılma şekli, Hicâz bizden nasıl ayrıldı, geniş olarak îzâh edilmişdir.

  27 Arka Kapak İçi

  27 Arka Kapak İçi

  26 Bir Mektûb Tercemesi

  26 Bir Mektûb Tercemesi

  25 Şerîf Hüseyn Pâşanın 2.Beyânnâmesinin Tercemesi

  25 Şerîf Hüseyn Pâşanın 2.Beyânnâmesinin Tercemesi

  24 Şerîf Hüseyn Pâşanın 1.Beyânnâmesinin Tercemesi

  24 Şerîf Hüseyn Pâşanın 1.Beyânnâmesinin Tercemesi

  23 Medîne Bombardımanı

  23 Medîne Bombardımanı

  22 Bir Kadının Abdülvehhâb Oğluna Verdiği Cevâb

  22 Bir Kadının Abdülvehhâb Oğluna Verdiği Cevâb

Customer Reviews

4.9 out of 5
32 Ratings

32 Ratings

Coniygz ,

Muthis

Tum serileri indirin - seadet-i ebediyye tam ilmilal

Selman salih ,

Tavsiye ederim

Mukemmel bir kitap, kabir mahşer cennet cehennem bigileri var

lstanbul ,

Basarili bir uygulama, emeginize saglik...

Basarili bir uygulama, emeginize saglik...

Top Podcasts In Islam

Listeners Also Subscribed To