51 min

Kubernetes Modüler Yapısı - Bilişim Alanında Sertifikala‪r‬ Buluta Doğru

    • Technology

12. bölümde ilk olarak Kubernetes'in modüler yapısından ve bu alandaki sınırlamalardan, seçimlerden ve bunların çeşitliliğinden bahsettik. Ardından öğrenirken bunların sınırlarını nerede çizebilirizi konuştuk ve son olarak bilişim alanındaki sertifikaların gerekliliği ile ilgili görüşlerimizi özetledik.

12. bölümde ilk olarak Kubernetes'in modüler yapısından ve bu alandaki sınırlamalardan, seçimlerden ve bunların çeşitliliğinden bahsettik. Ardından öğrenirken bunların sınırlarını nerede çizebilirizi konuştuk ve son olarak bilişim alanındaki sertifikaların gerekliliği ile ilgili görüşlerimizi özetledik.

51 min

Top Podcasts In Technology