3 hrs 10 min

Matta Bölümü - İncil - KutsalKitap.org İncil Dinle

    • Religion & Spirituality

Matta, Yeni Antlaşma'daki ilk İncil'dir. İsa Mesih'in yaşamı ve hizmetinin bir anlatımıdır. Matta Bölümü'nde İsa, insanlara, "Göksel Egemenlik" olan krallığının bir parçası olmanın ne anlama geldiğini öğretir. İhanete uğrar ve çarmıha gerilir. Tekrar dirilir ve elçilerini müjdeyi yaymaları için görevlendirir.

Elçi Matta, bu İncil'i ya Yahudi olan ya da Yahudi dinine oldukça aşina olan bir Hristiyan topluluğa yazmış gibi görünüyor. Matta, İsa Mesih'i Tanrı'nın krallığını yeryüzüne getirecek ve barış ve adaletli bir zaman oluşturacak olan Kral Davut'un vaat edilen soyundan Mesih olarak sunar (Matta 1: 1). Matta, Eski Antlaşma'dan kapsamlı bir şekilde alıntı yapar ve İsa Mesih'in, Yahudi dinleyiciler için önemli olabilecek kehanetleri yerine getirmesine özel bir vurgu yapar. Matta bize İsa'nın hikayesini Mesih veya Mesih rolüne vurgu yaparak anlatır:

İsa, Tanrı'nın Oğlu'dur. Bakire Meryem Kutsal Ruh aracılığıyla gebe kalarak İsa Mesih'i doğurdu (Mt 1: 18-20) ve Tanrı İsa'yı sevgili Oğlu olarak onayladı (Mt 3:17). O, erkekler arasında yaşayan beden almış Tanrı'dır (Mt 1:23).

İsa Mesih kraldır. O, Kral Davut'un soyundandır (Matta 1: 1). İsa defalarca göksel egemenliğin yaklaşmakta olduğunu bildirir (Matta 4:17) ve bununla ilgili birçok benzetme anlatır. Matta bölümü, "Tanrı'nın egemenliği" nden "göksel egemenlik" ten, diğer İncil'lerden daha fazla bahseder.

İsa Mesih vaat edilen kurtarıcıdır. O, Tanrı'nın yeryüzündeki tüm ulusları kutsamayı vaat ettiği İbrahim'in oğludur. Matta, İsa'nın doğumundan itibaren (Matta 1: 22–23; 2: 5–6, 17–18) hizmetiyle ve ölümüne ve dirilişine kadar yerine getirdiği Eski ANtlaşma peygamberliklerini vurgular. Doğru bir hayat yaşıyor, bize doğru olmanın ne demek olduğunu öğretiyor ve Tanrı huzurunda aklanabilmemiz için çarmıhta ölüyor.

Matta, İsa'nın kim olduğuna (Mesih) dair basit bir açıklama ile başlar ve ne yapmamız gerektiğine dair basit bir açıklama ile sona erer: O'nun için öğrenci yetiştirin.

Kargo ücretleri dahil tamamen ücretsiz İncil için
https://bit.ly/3eKKBR1

Matta, Yeni Antlaşma'daki ilk İncil'dir. İsa Mesih'in yaşamı ve hizmetinin bir anlatımıdır. Matta Bölümü'nde İsa, insanlara, "Göksel Egemenlik" olan krallığının bir parçası olmanın ne anlama geldiğini öğretir. İhanete uğrar ve çarmıha gerilir. Tekrar dirilir ve elçilerini müjdeyi yaymaları için görevlendirir.

Elçi Matta, bu İncil'i ya Yahudi olan ya da Yahudi dinine oldukça aşina olan bir Hristiyan topluluğa yazmış gibi görünüyor. Matta, İsa Mesih'i Tanrı'nın krallığını yeryüzüne getirecek ve barış ve adaletli bir zaman oluşturacak olan Kral Davut'un vaat edilen soyundan Mesih olarak sunar (Matta 1: 1). Matta, Eski Antlaşma'dan kapsamlı bir şekilde alıntı yapar ve İsa Mesih'in, Yahudi dinleyiciler için önemli olabilecek kehanetleri yerine getirmesine özel bir vurgu yapar. Matta bize İsa'nın hikayesini Mesih veya Mesih rolüne vurgu yaparak anlatır:

İsa, Tanrı'nın Oğlu'dur. Bakire Meryem Kutsal Ruh aracılığıyla gebe kalarak İsa Mesih'i doğurdu (Mt 1: 18-20) ve Tanrı İsa'yı sevgili Oğlu olarak onayladı (Mt 3:17). O, erkekler arasında yaşayan beden almış Tanrı'dır (Mt 1:23).

İsa Mesih kraldır. O, Kral Davut'un soyundandır (Matta 1: 1). İsa defalarca göksel egemenliğin yaklaşmakta olduğunu bildirir (Matta 4:17) ve bununla ilgili birçok benzetme anlatır. Matta bölümü, "Tanrı'nın egemenliği" nden "göksel egemenlik" ten, diğer İncil'lerden daha fazla bahseder.

İsa Mesih vaat edilen kurtarıcıdır. O, Tanrı'nın yeryüzündeki tüm ulusları kutsamayı vaat ettiği İbrahim'in oğludur. Matta, İsa'nın doğumundan itibaren (Matta 1: 22–23; 2: 5–6, 17–18) hizmetiyle ve ölümüne ve dirilişine kadar yerine getirdiği Eski ANtlaşma peygamberliklerini vurgular. Doğru bir hayat yaşıyor, bize doğru olmanın ne demek olduğunu öğretiyor ve Tanrı huzurunda aklanabilmemiz için çarmıhta ölüyor.

Matta, İsa'nın kim olduğuna (Mesih) dair basit bir açıklama ile başlar ve ne yapmamız gerektiğine dair basit bir açıklama ile sona erer: O'nun için öğrenci yetiştirin.

Kargo ücretleri dahil tamamen ücretsiz İncil için
https://bit.ly/3eKKBR1

3 hrs 10 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Sadettin Ökten - Kemal Sayar
Fatma Bayram
albaaqiyat
Abu Taymiyyah
Muslim Central
Muslim Central