9 episodes

Kadına yönelik şiddet bugün geçmişe kıyasla çok daha bilinen bir olgu olsa da biz kadınlar yaşadığımız şiddetin adını hemen koymakta güçlük çekebildiğimiz gibi utanç, suçluluk gibi duygular hissedebiliyor ve ilişkiden kolayca çıkamayabiliyoruz. Mor Çatı'da kadınlarla kurulan dayanışma bizlere erkek şiddetinin karmaşık ve zorlu yapısı kadar kadınların bu şiddete karşı gücünü de gösteriyor. Bu podcast serisinde Mor Çatı deneyiminden hareketle erkek şiddetinin kadınlar üstündeki etkisini, kadınları şiddet ilişkisinde tutan nedenleri ve kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelelerini tartışıyoruz.

Mor Çatı Anlatıyor Podbee Media

  • Society & Culture
  • 5.0 • 5 Ratings

Kadına yönelik şiddet bugün geçmişe kıyasla çok daha bilinen bir olgu olsa da biz kadınlar yaşadığımız şiddetin adını hemen koymakta güçlük çekebildiğimiz gibi utanç, suçluluk gibi duygular hissedebiliyor ve ilişkiden kolayca çıkamayabiliyoruz. Mor Çatı'da kadınlarla kurulan dayanışma bizlere erkek şiddetinin karmaşık ve zorlu yapısı kadar kadınların bu şiddete karşı gücünü de gösteriyor. Bu podcast serisinde Mor Çatı deneyiminden hareketle erkek şiddetinin kadınlar üstündeki etkisini, kadınları şiddet ilişkisinde tutan nedenleri ve kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelelerini tartışıyoruz.

  Dayanışma Merkezi ve Sığınakta Yaptığımız Çalışma Ne İşe Yarıyor?

  Dayanışma Merkezi ve Sığınakta Yaptığımız Çalışma Ne İşe Yarıyor?

  Şiddetten uzaklaşırken yargılanmadan dinlenebileceğimiz, şiddetsiz bir yaşamı kurarken adım adım plan yapabileceğimiz, ihtiyaçlarımızı ve alternatiflerimizi konuşabileceğimiz, bazen bu ihtiyaçları keşfedebileceğimiz ve aynı zamanda yasal mekanizmalardan ne şekilde yararlanabileceğimize dair bilgi alabileceğimiz alanlara ihtiyaç duyabiliriz. Dayanışma merkezleri ve sığınaklar bize bu alanı sağlar. Podcast serimizin son bölümünde dayanışma merkezi ve sığınakların nasıl yerler olduklarını, yapılan çalışmanın yöntemlerini ve nasıl destekler verildiğini konuşuyoruz.

  • 15 min
  Haklarımızı Bilmek Bizi Nasıl Güçlendiriyor?

  Haklarımızı Bilmek Bizi Nasıl Güçlendiriyor?

  Şiddet, haklarımızın ve bu haklara ulaşabilecek kaynaklarımızın neler olduğunu bilmemizin önüne geçiyor. Haklarımızı kullanabileceğimize, zorlayabileceğimize dair farkındalığımızı engelliyor. Bu bölümde hak temelli politika yapmak ne demek, feministler olarak neden hak temelli politika yapıyoruz, şiddetten uzaklaşırken haklarımızı bilmek ne işe yarar ve bizi nasıl güçlendirir sorularına yanıt arıyoruz.

  • 16 min
  Şiddetin Olduğu Bir Evde Ebeveyn & Çocuk Olmak

  Şiddetin Olduğu Bir Evde Ebeveyn & Çocuk Olmak

  Annelik toplum tarafından kutsanarak kadınlar için birçok sorumluluk ve duygusal yükü de beraberinde getirir. Şiddet ortamında yaşayan bir kadın iseniz, anne olarak yüklendiğiniz sorumluluklar daha da ağır hale gelebilir. Bu bölümde şiddetin çocuklar ve annenin çocuk ile ilişkisi üzerindeki etkilerini, şiddete maruz kalan bir anne olarak yaşanabilecek çelişkili duyguları ve kadınların şiddet yaşadıkları ilişkiden çıkmalarının önündeki engeller açısından ebeveynlikleriyle ilgili durumları ele alıyoruz.

  • 15 min
  Genç Kadınlara Yönelik Şiddet

  Genç Kadınlara Yönelik Şiddet

  Aile içerisinde genç kadınlara yönelik erkek şiddeti bir kontrol mekanizmasıdır. Sistemin eşitsizliğini devam ettirmenin aracıdır. Genç kadınlar ailelerinde şiddetin tüm türlerini yaşarken en yaygın olarak görülenler, sosyal izolasyon, zorla evlilik, eğitim hakkının kısıtlanması veya tamamen gasp edilmesi oluyor. Faili ise, baba, abi ve erkek kardeş. Bu bölümde genç kadınların aile içerisinde maruz kaldıkları şiddetin onlar üzerindeki etkilerini, bu şiddetin koca şiddetinden farklılaşan yanlarını ve genç kadınlar için yeni bir hayatın nasıl mümkün olduğunu konuşuyoruz.

  • 14 min
  Utanç, Suçluluk, Çaresizlik

  Utanç, Suçluluk, Çaresizlik

  Şiddet, fiziksel ve ruhsal sınırları yıkarak, müthiş bir kontrolsüzlük ve çaresizlik hissine yol açar; temel güven ve güvenlik hissimizi sarsar. Şiddetin yakındaki bir kişiden gelmesi, çok karmaşık ve yoğun duyguları tetikler. Bizi yalnızlık, yabancılık, herkesten farklı olma hissi, kimsenin anlayamayacağı hissi, utanç ve suçluluk gibi hislerle baş başa bırakır. Bu bölümde şiddetin yarattığı utanç, suçluluk, çaresizlik ve yalnızlaştırma gibi duyguları ele alıyoruz ve şiddetin adını koymanın bu karmaşık duygulara karşı nasıl güçlendirici olduğunu konuşuyoruz.

  • 10 min
  İlişkimizin Güvenli Olduğunu Nasıl Anlarız?

  İlişkimizin Güvenli Olduğunu Nasıl Anlarız?

  Şiddet davranışı bilerek ve isteyerek seçilen bir davranıştır. İlişkide olduğumuz kişinin günlük hayat pratiklerinde çevresindeki insanlara olan davranışları, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair tutumları ve toplumsal cinsiyet rollerini ne kadar benimsediği şiddet davranışı ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla şiddet geliyorum der fakat öncesinde nasıl sinyaller barındırdığını görmek her zaman kolay değildir. Bu bölümde ilişkimizin güvenli olup olmadığına dair sinyallerin neler olabileceğini ve bunları nasıl tespit edebileceğimizi konuşuyoruz.

  • 13 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Top Podcasts In Society & Culture

Podcast BPT
Beyhan Budak
Immanuel Tolstoyevski | Podbee Media
BMY Medya
Storytel
Podbee Media