43 episodes

Ottoman History Podcast ama sadece Türkçe yani

Osmanlı Tarihi Ottoman History Podcast

  • History
  • 4.1 • 44 Ratings

Ottoman History Podcast ama sadece Türkçe yani

  I. Dünya Savaşı'nda Ahlak Buhranı

  I. Dünya Savaşı'nda Ahlak Buhranı

  Çiğdem Oğuz Sunucu: Can Gümüş | Bu bölümde Dr. Çiğdem Oğuz ile I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’da "ahlak buhranı"nı tartışıyoruz. "Ahlaki çöküş" ya da "ahlak buhranı" söylemlerinin farklı entelektüellerce nasıl kullanıldığını inceleyen Oğuz’un çalışması, bu tartışmalara odaklanmanın Osmanlı toplumunun söz konusu dönemde geçirdiği politik, siyasi ve kültürel dönüşümleri anlamada bir anahtar görevi üstleneceğini iddia ediyor. Oğuz aynı zamanda, bu tartışmaların ve ahlakı korumaya yönelik atılan adımların politik alanın yanı sıra, aileye ve toplumsal cinsiyet ilişkilerine yansımalarını da araştırıyor. « Click for More »

  Diyar-ı Rum’dan Hikâyeler

  Diyar-ı Rum’dan Hikâyeler

  Buket Kitapçı Bayrı Sunucu: Can Gümüş | Bu bölümde Dr. Buket Kitapçı Bayrı ile 2019’da Brill yayınevinden çıkan Warriors, Martyrs, and Dervishes. Moving Frontiers, Shifting Identities in the Land of Rome (13th-15th Centuries) başlıklı kitabı üzerine söyleşiyoruz. Bayrı bu çalışmasında, orta çağ Anadolu’sunda Türkçe yazılmış Battalname ve Danişmendname gibi kahramanları savaşçı ve Saltukname gibi kahramanı Abdalan-ı Rum’u dervişi olan epiklerin yanı sıra 13. ve 15. yüzyıllar arasında Bizanslılar tarafından yazılmış Yunanca şehitlik hikayelerini de incelenmektedir. Kitabın başlığı kahramanlara hikayelerde biçilen savaşçı, şehit ve derviş gibi temel rol kimliklerine gönderme yapar. Ancak kitap savaş, ölüm ve tasavvuftan ziyade bu hikayeleri birleştiren ana mekân Diyar-ı Rum’un tasvirini, sınırlarını ve algılanışını; karakterlerin bu mekândaki hareketlerini, bu mekânın Rum/Romalı, Müslüman ve Hıristiyan gibi kimlikleri belirlenmesindeki rolünü, yazar, bani ve dinleyici/okuyucu ilişkisi çerçevesinde tartışmaktadır. Bayrı’nın çalışması, yemek, aşk ve seyahat gibi başlığın okuyucuda hemen çağrışım yapmadığı ancak hikayelerde kimlikleri tanımlamada etkin olan konuları da inceler. « Click for More »

  Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Toplumu

  Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Toplumu

  Bölüm 479 Yiğit AkınSunucu Önder Eren Akgül Cihan Harbi’ne cephe gerisinden bakmak bize ne anlatır? Bu bölümde Yiğit Akın ile Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nu ve cephe gerisindeki toplumun savaşı ve seferberlik politikalarını nasıl deneyimlediğini konuştuk. « Click for More »

  II. Abdülhamid Dönemi'nde Devrimciler, Ermeniler ve Rejim

  II. Abdülhamid Dönemi'nde Devrimciler, Ermeniler ve Rejim

  Bölüm 477 Toygun Altıntaş Sunucu: Can Gümüş Bu bölümde Dr. Toygun Altıntaş ile Ermeni siyasi aktivistleri ve devrimcilerinin 1880 ve 90'lı yıllarda Doğu ve Orta Anadolu'daki faaliyetleri üzerine sohbet ediyoruz. Altıntaş'ın II. Abdülhamid dönemi politikalarıyla Ermeni devrimci hareketi arasındaki ilişkiye odaklanan çalışması, bu hareketin Osmanlı toplumunun farklı kesimleri ve uluslararası aktörlerle olan çok yönlü ve karmaşık etkileşimini inceliyor. Bu bağlamda hukukun üstlendiği role dikkati çeken ve Ermeni kadınlarının bu sürece nasıl müdahil olduğunu detaylandıran araştırma, Osmanlı Ermeni çalışmaları ve II. Abdülhamid Dönemi tarih yazımına önemli katkılar sunuyor. « Click for More »

  Mitler, Gerçekler ve Yöntem

  Mitler, Gerçekler ve Yöntem

  Bölüm 470 Edhem Eldem Sunucu: Işın Taylan Son elli yılda Türkiye’de tarih yazımında neler değişti? Osmanlı tarihi çalışmalarında hangi kaynaklar, hangi yöntemlerle kullanılıyor? Bu bölümde Edhem Eldem ile son kitabı Mitler, Gerçekler ve Yöntem: Osmanlı Tarihinde Aklıma Takılanlar üzerinden tarihçiliği ve Türkiye’de tarih yazımı üzerine konuşuyoruz. « Click for More »

  Erken Modern Avrupa Oyunlarındaki Türk İmgesi

  Erken Modern Avrupa Oyunlarındaki Türk İmgesi

  Bölüm 460 Fatih Parlak Sunucu: Can Gümüş Erken modern dönemde Avrupa’nın oyun dünyası nasıldı? Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde üretilen bu oyunlarda Türkler nasıl temsil ediliyordu? Bu bölümde, Dr. Fatih Parlak ile bu sorular etrafında sohbet ediyoruz. Parlak’ın doktora tezi batılı kaynaklarda yer alan Türk imgesini durağan kabul eden ana akım yaklaşımları yeniden değerlendiriyor ve bu imgenin çok katmanlı ve çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Aynı zamanda, oyunları incelemenin açtığı yeni araştırma imkânlarını da tartışıyor. « Click for More »

Customer Reviews

4.1 out of 5
44 Ratings

44 Ratings

don't tell mama ,

Keyifli.

Tarihi, boş zamanlarım ve ev işleri yaptığım zamanlarda keyifle öğrettiren bir sunu.

la benim ,

Tarihi dinleti

Okumak zorsa ottoman history’i dinleyerek tarihi öğrenebilirsiniz.

Top Podcasts In History

Listeners Also Subscribed To