8 episodes

Pro studenty Pražské konzervatoře v době opatření proti COVID-19.

Roman Mlejne‪k‬ Roman

  • Education

Pro studenty Pražské konzervatoře v době opatření proti COVID-19.

  Prvních 21 měsíců

  Prvních 21 měsíců

  O počátku života z pohledu vývojové psychologie a hudební psychologie.

  Pro studenty Pražské konzervatoře v době koronavirové distanční výuky.

  Zmiňovaná literatura:

  Robert Plomin: Kód života
  Zdeněk Matějček: Co děti nejvíc potřebují
  Pavel Říčan: Cesta životem
  Jan Poněšický: Agrese, násilí a psychologie moci

  Ambientní zvuk in utero jsem převzal z:
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197045

  • 19 min
  Ven z Itálie

  Ven z Itálie

  Jak se v období baroka šířily italské hudební novoty po Evropě.  Citovaná literatura:

  Carolyn Abbate, Roger Parker: Dějiny opery. Posledních 400 let. Praha: Argo, Dokořán 2017.
  Tomislav Volek: Antonio Vivaldi a česká šlechta. Opus musicum, 4, 2008.
  Václav Kapsa: Kapela hraběte Václava Morzina . Disertační práce. Filozofická fakulta UK, Ústav hudební vědy, 2009.

  Použité hudební ukázky:

  Vivaldi/Bach, BWV 972, F. Baudlot

  Sweelinck, SwWV 258, John Zielinski

  Schütz, SWV 464, Cantores Carmeli Linz, Michael Stenov

  • 18 min
  Konsonance a disonance

  Konsonance a disonance

  Pár postřehů k psychologii libozvučnosti a nelibozvučnosti v hudbě. Pro studenty Pražské konzervatoře v době distanční výuky.

  • 10 min
  Multitasking a cocktail party

  Multitasking a cocktail party

  Povídání o pozornosti pro studenty Pražské konzervatoře době koronvirové distanční výuky.

  • 14 min
  Počátky opery

  Počátky opery

  Povídání o tom, jak vznikla opera, pro studenty Pražské konzervatoře v době koronavirové distanční výuky.

  • 20 min
  Podzim středověku a hudba renesance

  Podzim středověku a hudba renesance

  Pár postřehů o renesanční hudbě a knize Podzim Středověku Johana Huizingy; pro studentky a studenty 1. ročníku Pražské konzervatoře v době opatření proti COVID-19.

  • 12 min

Top Podcasts In Education