34 dk.

Tarımda Döngüsellik ve COVID-19 TTGV

    • Teknoloji

TTGV tarafından geliştirilen COVID-19 Sonrası Uyum: Bilgi Santrali podcast serisinde bu yayında Sürdürülebilirlik Uzmanı Dr. Emrah Alkaya ile tarımda döngüsellik kavramı ve COVID-19 salgınının tarıma olan etkileri üzerine konuştuk. Döngüsel ekonomiden Water – Energy – Food Nexus yaklaşımına kadar pek çok konuya değindiğimiz yayında, kendisine yönelttiğimiz sorulardan bazıları şunlar oldu:

· Nedir bu Döngüsel Ekonomi?

· Tarımda döngüsellik kavramı en basit haliyle nasıl açıklanabilir?

· Döngüsel ekonomi yaklaşımları bu kırılganlıkları azaltmak ve daha dirençli tarım uygulamalarına geçmek için de kullanılabilir mi? Dünyada böyle örnekler var mı?

· Daha önce TTGV’de çalışırken yürüttüğünüz  “Lif Pamuk Üretimi Yan Atıklarının Katma Değerli Ürünlere Dönüştürülmesi” konulu bir araştırmanız da var. Biraz bu araştırmanın amacından ve sonuçlarından bahseder misiniz?

· Water – Energy – Food Nexus yaklaşımından bize bahseder misiniz? Bu yaklaşımın katma değeri ve uygulamada yaşanan zorluklar nelerdir?

· COVID-19 salgınının tarım ve gıda arz güvenliği üzerine şimdiki ve gelecekteki etkileri nelerdir?

TTGV tarafından geliştirilen COVID-19 Sonrası Uyum: Bilgi Santrali podcast serisinde bu yayında Sürdürülebilirlik Uzmanı Dr. Emrah Alkaya ile tarımda döngüsellik kavramı ve COVID-19 salgınının tarıma olan etkileri üzerine konuştuk. Döngüsel ekonomiden Water – Energy – Food Nexus yaklaşımına kadar pek çok konuya değindiğimiz yayında, kendisine yönelttiğimiz sorulardan bazıları şunlar oldu:

· Nedir bu Döngüsel Ekonomi?

· Tarımda döngüsellik kavramı en basit haliyle nasıl açıklanabilir?

· Döngüsel ekonomi yaklaşımları bu kırılganlıkları azaltmak ve daha dirençli tarım uygulamalarına geçmek için de kullanılabilir mi? Dünyada böyle örnekler var mı?

· Daha önce TTGV’de çalışırken yürüttüğünüz  “Lif Pamuk Üretimi Yan Atıklarının Katma Değerli Ürünlere Dönüştürülmesi” konulu bir araştırmanız da var. Biraz bu araştırmanın amacından ve sonuçlarından bahseder misiniz?

· Water – Energy – Food Nexus yaklaşımından bize bahseder misiniz? Bu yaklaşımın katma değeri ve uygulamada yaşanan zorluklar nelerdir?

· COVID-19 salgınının tarım ve gıda arz güvenliği üzerine şimdiki ve gelecekteki etkileri nelerdir?

34 dk.

En Popüler Teknoloji Podcast’leri