34 dk.

Tarımda Döngüsellik ve COVID-19 TTGV

    • Teknoloji

TTGV tarafından geliştirilen COVID-19 Sonrası Uyum: Bilgi Santrali podcast serisinde bu yayında Sürdürülebilirlik Uzmanı Dr. Emrah Alkaya ile tarımda döngüsellik kavramı ve COVID-19 salgınının tarıma olan etkileri üzerine konuştuk. Döngüsel ekonomiden Water – Energy – Food Nexus yaklaşımına kadar pek çok konuya değindiğimiz yayında, kendisine yönelttiğimiz sorulardan bazıları şunlar oldu:

· Nedir bu Döngüsel Ekonomi?

· Tarımda döngüsellik kavramı en basit haliyle nasıl açıklanabilir?

· Döngüsel ekonomi yaklaşımları bu kırılganlıkları azaltmak ve daha dirençli tarım uygulamalarına geçmek için de kullanılabilir mi? Dünyada böyle örnekler var mı?

· Daha önce TTGV’de çalışırken yürüttüğünüz  “Lif Pamuk Üretimi Yan Atıklarının Katma Değerli Ürünlere Dönüştürülmesi” konulu bir araştırmanız da var. Biraz bu araştırmanın amacından ve sonuçlarından bahseder misiniz?

· Water – Energy – Food Nexus yaklaşımından bize bahseder misiniz? Bu yaklaşımın katma değeri ve uygulamada yaşanan zorluklar nelerdir?

· COVID-19 salgınının tarım ve gıda arz güvenliği üzerine şimdiki ve gelecekteki etkileri nelerdir?

TTGV tarafından geliştirilen COVID-19 Sonrası Uyum: Bilgi Santrali podcast serisinde bu yayında Sürdürülebilirlik Uzmanı Dr. Emrah Alkaya ile tarımda döngüsellik kavramı ve COVID-19 salgınının tarıma olan etkileri üzerine konuştuk. Döngüsel ekonomiden Water – Energy – Food Nexus yaklaşımına kadar pek çok konuya değindiğimiz yayında, kendisine yönelttiğimiz sorulardan bazıları şunlar oldu:

· Nedir bu Döngüsel Ekonomi?

· Tarımda döngüsellik kavramı en basit haliyle nasıl açıklanabilir?

· Döngüsel ekonomi yaklaşımları bu kırılganlıkları azaltmak ve daha dirençli tarım uygulamalarına geçmek için de kullanılabilir mi? Dünyada böyle örnekler var mı?

· Daha önce TTGV’de çalışırken yürüttüğünüz  “Lif Pamuk Üretimi Yan Atıklarının Katma Değerli Ürünlere Dönüştürülmesi” konulu bir araştırmanız da var. Biraz bu araştırmanın amacından ve sonuçlarından bahseder misiniz?

· Water – Energy – Food Nexus yaklaşımından bize bahseder misiniz? Bu yaklaşımın katma değeri ve uygulamada yaşanan zorluklar nelerdir?

· COVID-19 salgınının tarım ve gıda arz güvenliği üzerine şimdiki ve gelecekteki etkileri nelerdir?

34 dk.

En Popüler Teknoloji Podcast’leri

Podbee Media
M. Serdar Kuzuloğlu
TeknoSeyir
Seyfeddin Başsaraç, Mert Bulan
Lex Fridman
Codefiction Community