9 episodes

Felsefe-bilimci Prof. Dr. Teoman Duralı, bu programda felsefe-bilim geleneğinin doğuşunu, serüvenini ve bu geleneğin nasıl bugünlere geldiğini konuklarıyla birlikte tartışıyor. Batı ve Doğu düşünce dünyalarının hangi merhalelerden geçerek bugüne geldiğini hepimizin anlayacağı bir dille anlatıyor.

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri TRT

  • Philosophy
  • 3.9, 93 Ratings

Felsefe-bilimci Prof. Dr. Teoman Duralı, bu programda felsefe-bilim geleneğinin doğuşunu, serüvenini ve bu geleneğin nasıl bugünlere geldiğini konuklarıyla birlikte tartışıyor. Batı ve Doğu düşünce dünyalarının hangi merhalelerden geçerek bugüne geldiğini hepimizin anlayacağı bir dille anlatıyor.

  9. Bölüm - İlk Konut Örnekleri ve Tarih Öncesi Toplumlar

  9. Bölüm - İlk Konut Örnekleri ve Tarih Öncesi Toplumlar

  Mücahit Erboğa’nın moderatör, Prof. Dr. Teoman Duralı’nın sabit konuk ve Dr. Eyüp Çoraklı ile Beytullah Çakır’ın sabit katılımcı olarak bulunduğu programın dokuzuncu bölümünde insanoğlunun inşa ettiği ilk konut örnekleri ve tarih öncesi toplumlardaki bireylilik meselesi tartışıldı.

  • 42 min
  8. Bölüm - Buzul Çağı

  8. Bölüm - Buzul Çağı

  Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde buzul çağına gidiyoruz ve o zamanda dünyanın durumu ve dünya üzerinde yaşanan göçleri konuşuyoruz. Ayrıca “keyif” meselesini, felsefi ve dini perspektiften ele alıyoruz.

  • 43 min
  7. Bölüm - İklim Şartları ve İlk Konutlar

  7. Bölüm - İklim Şartları ve İlk Konutlar

  Bu bölümde hayvanların evcilleştirilmesi ile başlayıp bu durumun insanlık tarihinde ne gibi etkilere yol açtığı üzerinde duruldu. Ayrıca iklim şartlarının insan yaşamındaki önemi konuşularak ilk konutların hangi saiklere bağlı olarak oluşturulduğundan ve bölgelerin özelliklerinden bahsedildi.

  • 44 min
  6. Bölüm - Ehlileştirme ve Tarım

  6. Bölüm - Ehlileştirme ve Tarım

  Felsefe Söyleşileri'nin bu bölümünde, insanoğlunun hayvanları ehlileştirmesi ve iki tür arasında gelişen simbiyotik ilişki konuşuldu. Yine insanoğlunun dünya üzerinde ilk yerleşim alanları ve toprağı işlemeye başlamasıyla birlikte gelişen tarımın ne gibi sonuçlara yol açtığı, tarihsel ve felsefi zeminde masaya yatırıldı.

  • 39 min
  5. Bölüm - Tarım ve Yerleşik Hayat

  5. Bölüm - Tarım ve Yerleşik Hayat

  Programın beşinci bölümünde emek-üretim-din lişikisi felsefi bir zeminde tartışılıyor. İnsanların toplayıcı ve avcı toplayıcı dönemlerde icat ettiği ilk aletlerin genel özellikleri ve bu icatlarla beraber insanın gelişiminin nasıl bir seyir izlediği irdeleniyor. İlk konutların temel özellikleri değerlendiriliyor.

  • 41 min
  4. Bölüm - Eğitim ve Öğretim Arasındaki Fark

  4. Bölüm - Eğitim ve Öğretim Arasındaki Fark

  Beşerin insanlaşma sürecinde geçirdiği merhaleler konuşulmaya devam ediliyor. Afrika’dan çıkarak dünyanın çeşitli yerlerine dağılan insanoğlunun hikâyesi kültür, dil meseleleri üzerinden tartışılarak medeniyete tekâmül ediş süreçleri değerlendiriliyor.

  • 39 min

Customer Reviews

3.9 out of 5
93 Ratings

93 Ratings

EsraU* ,

Düzenli Yayınlama

Yayınlama düşüncesi güzel ama düzenli yayınlasanız daha güzel olurdu.

Mgonel ,

Teşekkür ederiz. Diğer bölümleri de ekleyebilirseniz memnun oluruz. Sağolun

Teşekkür ederiz. Devamını sağlayacağınızı değerlendiriyoruz.

cnecip ,

Neden devamı yok?

Youtube’da bütün bölümler olduğu halde buraya sadece bir 10 bölüm eklenmiş.

Devam bölümlerinin de yüklenmesini rica ediyoruz.

Top Podcasts In Philosophy

Listeners Also Subscribed To