300 個單集

Rád počúvaš prednášky? Chceš rásť vo viere? Hľadáš odpovede na dôležité životné otázky? Toto je miesto pre teba.

Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet… Slovenské evanjelizačné stredisko (evs.sk)

  • 基督教

Rád počúvaš prednášky? Chceš rásť vo viere? Hľadáš odpovede na dôležité životné otázky? Toto je miesto pre teba.

  3 myšlienky o vďačnosti

  3 myšlienky o vďačnosti

  Pozeraj viac na to, čo máš, než na to čo nemáš. Porovnávanie sa, je zlodejom radosti. Ak stratíme postoj vďačnosti v modlitbe, stratíme pohľad na Boha.

  • 6 分鐘
  Je ešte nejaká šanca?

  Je ešte nejaká šanca?

  Videnie proroka Ezechiela o suchých kostiach bolo nepríjemné, ale malo šokovať a vzbudiť nádej. Nieslo jasné posolstvo: Boh môže oživiť to, čo je mŕtve. Kresťania si to potrebujú stále pripomínať, aby nestratili nádej. Ale musíme byť poslušní ako Ezechiel. Boh oživuje, ale my sme tu na to, aby sme hovorili Božie slovo.

  • 15 分鐘
  Štedrosť, ktorá prekvapuje, vyrušuje a prináša požehnanie!

  Štedrosť, ktorá prekvapuje, vyrušuje a prináša požehnanie!

  Príbeh zvláštneho činu Márie, ktorá prejavila voči Ježišovi úžasnú vďačnosť a štedrosť, nás učí prekvapujúce, vyrušujúce ale aj žehnajúce veci.

  • 21 分鐘
  Ako sa modlit v ťažkých časoch?

  Ako sa modlit v ťažkých časoch?

  Nachádzame sa v neistej a nestálej situácii. Ako sa modliť? Ako pristupovať k Bohu?

  • 7 分鐘
  Náš porazený nepriateľ

  Náš porazený nepriateľ

  „Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč… “ (Žid 4:12)

  • 1 分鐘
  Corona vírus — ako reagujeme?

  Corona vírus — ako reagujeme?

  Ježiš prosil za nás, aby sme boli iní ako tento svet. On sám šiel v ústrety smrti, no rozdával nádej a pokoj. Nám — svojej cirkvi zveril poslanie šíriť slovo prinášajúce Jeho pokoj. Text: J 17:15–18

  • 23 分鐘

熱門基督教 Podcast

聽眾訂閱的還有