16 min

#6 Nutrition fact буюу хүнсний бүтээгдэхүүгий тэжээллэг чанарыг уншиж сурцгаая! У.Уранцэцэг Эрүүл Монгол Подкаст

    • Alternative Health

Хүнсний бүтээгдэхүүний тэжээллэг чанар буюу түүнд агуулагдаж буй шимт бодисын мэдээллийг бүрэн тайлж уншиж сурснаар бид бүхэн өдрийн хоолны илчлэгээ тооцож эрүүл хооллох боломжтой. Мөн энэ мэдээллүүдийг уншиснаар аливаа халдварт бус өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой.

Хүнсний бүтээгдэхүүний тэжээллэг чанар буюу түүнд агуулагдаж буй шимт бодисын мэдээллийг бүрэн тайлж уншиж сурснаар бид бүхэн өдрийн хоолны илчлэгээ тооцож эрүүл хооллох боломжтой. Мөн энэ мэдээллүүдийг уншиснаар аливаа халдварт бус өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой.

16 min

Top Podcasts In Alternative Health