59 min

CEO Podcast #10 - CEO Survey CEO Podcast

    • Business

Монголын ТОП 50 компанийн гүйцэтгэх захирлуудын дунд “CEO survey 2020” судалгааг MMCG компаниас явуулсан. Уг судалгаанд топ 50 компанийн баримталж буй стратегийн тэргүүлэх чиглэл, зах зээлийн боломж, процессийн үр ашиг, бүтээмжийг дээшлүүлэх чадавх зэргийг судалсан юм. Уг судалгааны үр дүнгийн талаар MMCG компанийн Гүйцэтгэх захирал Д.Бум-Эрдэнэтэй ярилцлаа.

Дугаарыг хөтөлсөн: Н.Жавхлан, Б.Золбадрал, О.Лхагвасүрэн

Монголын ТОП 50 компанийн гүйцэтгэх захирлуудын дунд “CEO survey 2020” судалгааг MMCG компаниас явуулсан. Уг судалгаанд топ 50 компанийн баримталж буй стратегийн тэргүүлэх чиглэл, зах зээлийн боломж, процессийн үр ашиг, бүтээмжийг дээшлүүлэх чадавх зэргийг судалсан юм. Уг судалгааны үр дүнгийн талаар MMCG компанийн Гүйцэтгэх захирал Д.Бум-Эрдэнэтэй ярилцлаа.

Дугаарыг хөтөлсөн: Н.Жавхлан, Б.Золбадрал, О.Лхагвасүрэн

59 min

Top Podcasts In Business