59 min

CEO Podcast #11 - Startup management CEO Podcast

    • Business

Дэлхий даяар хүчийг аваад буй Стартап компани нь энгийн компаниас ямар ялгаатай болох, яагаад Стартап компани өндөр өсөлт үзүүлж байгаа ба түүний үндсэн менежментийн онцлог, уламжлалт бизнесээс юугаараа өөр талаар энэ дугаараар ярилцлаа.

Шинэхэн бизнесийн санаа төрөх үеэс эхлэн амжилттай, тогтвортой бизнес болох хүртэл компаниуд ямар үе шатуудыг туулдаг, тухайн үе шатуудад юунд анхаарах тухай энэ удаагийн дугаараар ярилцлаа.

Дугаарыг хөтөлсөн: Б.Золбадрал, С.Эрдэнэбат, Н.Жавхлан, О.Лхагвасүрэн

Дэлхий даяар хүчийг аваад буй Стартап компани нь энгийн компаниас ямар ялгаатай болох, яагаад Стартап компани өндөр өсөлт үзүүлж байгаа ба түүний үндсэн менежментийн онцлог, уламжлалт бизнесээс юугаараа өөр талаар энэ дугаараар ярилцлаа.

Шинэхэн бизнесийн санаа төрөх үеэс эхлэн амжилттай, тогтвортой бизнес болох хүртэл компаниуд ямар үе шатуудыг туулдаг, тухайн үе шатуудад юунд анхаарах тухай энэ удаагийн дугаараар ярилцлаа.

Дугаарыг хөтөлсөн: Б.Золбадрал, С.Эрдэнэбат, Н.Жавхлан, О.Лхагвасүрэн

59 min

Top Podcasts In Business