61 episodes

ತಲೆ-ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್.

ಹರಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ತಲೆ ಹರಟೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ,.ಕರ್ನಾಟಕ.ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ.

The Thalé-Haraté Kannada Podcast is a weekly talkshow that bridges Kannada and English, as well as Karnataka and the world. Every Wednesday, hosts Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi talk to guests about everything under the sun and try to have fun while doing so. The show covers everything from technology, economics and geopolitics to Karnataka and Bangalore’s governance and public affairs.

Thale-Harate Kannada Podcast IVM Podcasts

  • Politics

ತಲೆ-ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್.

ಹರಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ತಲೆ ಹರಟೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ,.ಕರ್ನಾಟಕ.ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ.

The Thalé-Haraté Kannada Podcast is a weekly talkshow that bridges Kannada and English, as well as Karnataka and the world. Every Wednesday, hosts Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi talk to guests about everything under the sun and try to have fun while doing so. The show covers everything from technology, economics and geopolitics to Karnataka and Bangalore’s governance and public affairs.

  Ep. 57: ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಚಾರ. Space Exploration in the 2020s.

  Ep. 57: ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಚಾರ. Space Exploration in the 2020s.

  ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಿ ಐ.ಟಿ. ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದ ನೆಲೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬರಿ ಇಸ್ರೊ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಶೆಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು, ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ.
  ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಸವಾಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಾಟ್ಸೆರ್ಚ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋದಕರಾಗಿದ್ದರೆ. ಇವರು ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
  Bengaluru is not just the IT Hub of India, but also the space capital of the country. Once, this was purely because ISRO was headquartered in Bengaluru. Today many space companies including dozens of space related startups have started in our city and elsewhere.
  In 2020, is rocket science still as difficult as they say it is? What are the challenges of getting to space, and what can you do once you get there? Space entrepreneur Narayan Prasad talks to Pavan Srinath and Ganesh Chakravarthi on everything from SpaceX to space tourism to satellite warfare on Episode 57 of the Thale-Harate Kannada Podcast.
  Narayan Prasad is a co-founder at Satsearch, a global marketplace for space that is inclubated by the European Space Agency. He is also an Associate Research Fellow at the European Space Policy Institute, and he helped start New Space India, where a growing group of space enthusiasts and professionals are coming together to form a community in India.
  Also check out:Pragati Podcast #93: Markets in Space, with Narayan Prasad. https://www.thinkpragati.com/podcast/the-pragati-podcast/7680/markets-in-space/
  Thale-Harate #35: ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. GIS & Development. https://www.thinkpragati.com/podcast/thale-harate/8307/gis-and-development/
  ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod.
  Facebook: https://facebook.com/HaratePod/Twitter: https://twitter.com/HaratePod/Instagram: https://instagram.com/haratepod/
  ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at haratepod@gmail.com and tell us what you think of the show.
  Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Soundcloud, Saavn or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!
  You can listen to this show and other awesome shows on the IVM Podcasts app on Android: https://ivm.today/android or iOS: https://ivm.today/ios, or any other podcast app.
  You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com/

  • 1 hr 6 min
  Ep. 56: ಯಂತ್ರಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ. Machine Learning and Intelligence.

  Ep. 56: ಯಂತ್ರಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ. Machine Learning and Intelligence.

  ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಈಚೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಬರುವ ಪದ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎ.ಐ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನು? ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಡುವ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ (ಪ್ಯಾಟರ್ನ್) ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಐ. ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೇನು?
  ತಂತ್ರಜ್ಞ, ಉದ್ಯಮಿ ಅವಿನಾಶ್ ಆಂಬಳೆ ಅವರು ನರ ವಿಜ್ಞಾನ, ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಂತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ (ಮಷೀನ್ ವಿಶನ್) ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ 56 ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ.
  ಡಾ. ಅವಿನಾಶ್ ಆಂಬಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅನ್ನು 'ಕಂಪ್ಯುಟೇಷನಲ್ ನ್ಯೂರೊಸೈನ್ಸ್' ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ಮೂರು ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಐ. ಬಗೆಗಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮರಳಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪೆರ್ವೆಜಿವ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  What is intelligence? How do we learn what we learn? All of us talk about artificial intelligence or AI today, but how capable are these "AI"s? We have seen rapid advancements in 'Machine Vision' and pattern recognition, but what are the next steps towards machine intelligence?
  Technologist, Entrepreneur and Scholar Avinash Ambale combines neuroscience, mathematical logic and the cutting edge of computer science to explain the history of machine vision and intelligence. Avinash joins Surya Prakash BS and Pavan Srinath on Episode 56 of Thale-Harate Kannada Podcast.
  Dr Avinash Ambale did his doctoral work in computational neuroscience, and has since built three successful companies across continents. He returned to research on artificial intelligence 4 years ago and started Pervazive, a research lab on the math and science of AI.
  ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod.
  Facebook: https://facebook.com/HaratePod/Twitter: https://twitter.com/HaratePod/Instagram: https://instagram.com/haratepod/
  ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at haratepod@gmail.com and tell us what you think of the show.
  Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Soundcloud, Spotify, Saavn or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!
  You can listen to this show and other awesome shows on the IVM Podcasts app on Android: https://ivm.today/android or iOS: https://ivm.today/ios, or any other podcast app.
  You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com/

  • 1 hr 1 min
  Ep. 55: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆಗಳು. Kannada Science Fiction.

  Ep. 55: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆಗಳು. Kannada Science Fiction.

  Science fiction is an invaluable part of literature that has pushed the frontiers of human thinking. Technologies, ideas, governance frameworks, have all been influenced by science fiction. Many visionary technologies envisaged in literature can now be seen in real life.
  Science fiction is also not foreign, with numerous prolific authors who write in Kannada, Bengali, Marathi and most Indian languages.
  Gautham Shenoy talks to Ganesh Chakravarthi on Episode 55 of the Thale-Harate Kannada Podcast about science fiction, the best literature, various themes that are explored, the pop culture, and its influence on society. Gautham is a science fiction enthusiast and has written over a hundred articles on science fiction over at Factor Daily.
  ಸೈಂಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಮಾನವನ ಮುನ್ನೆಳಿಗೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಗೌತಮ್ ಶೇನೋಯ್ ಅವರು.
  ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod.
  Facebook: https://facebook.com/HaratePod/Twitter: https://twitter.com/HaratePod/Instagram: https://instagram.com/haratepod/
  ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at haratepod@gmail.com and tell us what you think of the show.
  Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Soundcloud, Saavn or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!
  You can listen to this show and other awesome shows on the IVM Podcasts app on Android: https://ivm.today/android or iOS: https://ivm.today/ios, or any other podcast app.
  You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com/

  • 1 hr 8 min
  Ep. 54: ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. Tulunadu Culture.

  Ep. 54: ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. Tulunadu Culture.

  ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯಶೀಶ್ಯತೆಗಳು ಅನೇಕ. ನಾಟ್ಯ, ನೃತ್ಯ, ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಾಂಗದ ಭಿನ್ನತೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆದ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
  ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೌಮ್ಯ ನಂದನ್ ಅವರು. ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ತುಳುನಾಡಿನ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫ್ಫೇರ್ಸ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
  ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod.
  Tulunadu Culture
  Tulunadu has a unique culture. The diversity of the region has also given rise to many forms of art. These arts expand to dance, performance arts, Yakshagana, poetry, animal dance forms and many more.
  To explore this cultural diversity, in this episode, we have Sowmya Nandan, the head of Corporate Affairs at The Takshashila Institution, who is also a native of Tulunadu.
  Facebook: https://facebook.com/HaratePod/Twitter: https://twitter.com/HaratePod/Instagram: https://instagram.com/haratepod/
  ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at haratepod@gmail.com.
  Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Souncloud, Spotify, Saavn or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!
  You can listen to this show and other awesome shows on the IVM Podcasts app on Android: https://ivm.today/android or iOS: https://ivm.today/ios, or any other podcast app.
  You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com/

  • 49 min
  Ep. 53: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಯಿಗಳು. The Dogs of Bengaluru.

  Ep. 53: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಯಿಗಳು. The Dogs of Bengaluru.

  ನಮ್ಮೂರಾದ ನಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಸದಾ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಊಟ ನೀಡುವುದು, ದತ್ತು ತೊಗೊಳುವುದು, ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ರೇಬೀಸ್ ಅಂತಹ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲದ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಆಗುವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆಯೇ? ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ'ಸ್ ಅನಿಮಲ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ (ಕೇರ್) ಇನ ಸುಧಾ ನಾರಾಯಣನ್ ಮತ್ತು ಡಾ| ಲೋಹಿತ್ ಎಚ್ ಡಿ ಅವರು ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  Can any of us truly imagine a Bengaluru without dogs? No pets, no dogs anywhere on the street? The journey of humanity has been tied to the evolution of dogs for at least 40,000 years.
  But how are the dogs of Bengaluru faring? How well are city residents caring for their pet dogs? How well are we taking care of stray dogs? On Episode 53 of the Thale-Harate Kannada Podcast, Sudha Narayanan and Dr Lohith HD join Ganesh Chakravarthi to talk about the many lakh canine residents of Bengaluru.
  Ms Sudha S Narayanan is the Founder Trustee of CARE , and has worked for over two decades on animal welfare, both domestic and wild. She was formerly a trustee with CUPA and WRRC. Charlie's Animal Rescue Centre – CARE was established in January 2013, and currently has a campus at Mitteganahalli, Yelahanka. The trust is inspired by 15-year-old Charlie, a differently abled, 3 legged Indian therapy dog.
  Dr HD Lohith is one of Bengaluru's leading veterinarians and a gifted orthopedician. He runs Bangalore Pet Hospital and Maruthi Pet Care Centre, and regularly conducts complicated surgeries pro bono at CARE. He has over 50,000 surgeries to his credit till date.
  ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod.
  Facebook: https://facebook.com/HaratePod/Twitter: https://twitter.com/HaratePod/Instagram: https://instagram.com/haratepod/
  ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at haratepod@gmail.com and tell us what you think of the show.
  Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Souncloud, Spotify, Saavn or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!
  You can listen to this show and other awesome shows on the IVM Podcasts app on Android: https://ivm.today/android or iOS: https://ivm.today/ios, or any other podcast app.
  You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com/

  • 1 hr 2 min
  Ep. 52: ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಕ್ಕು. The Freedom to Protest.

  Ep. 52: ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಕ್ಕು. The Freedom to Protest.

  ಸಿ.ಎ.ಎ. ಮತ್ತು ಏನ್.ಆರ್.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಏಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಇಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ಜನರನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏಕೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಲೋಕ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸರಾಯು ನಟರಾಜನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ 50, 51 ಮತ್ತು 52ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಎ ಮತ್ತು ಏನ್ ಅರ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  ಈ 52ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನದ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೪೪ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  Why is the CAA problematic? Why are lakhs of people protesting against the possibility of an NRC? Why aren't Indians being allowed to protest peacefully everywhere? Alok Prasanna Kumar and Sarayu Natarajan of the Ganatantra Podcast join Pavan Srinath for a three-episode special on the Thale-Harate Kannada Podcast.
  In Episode 52, they discuss the fundamental right to peaceful assembly, police violence and reforms, and the legitimacy of imposing Section 144 or mobile internet bans.
  Do listen to:
  Episode 50 on the CAA and
  Episode 51 on the NRC, released along with this episode.
  ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod.
  Facebook: https://facebook.com/HaratePod/
  Twitter: https://twitter.com/HaratePod/
  Instagram: https://instagram.com/haratepod/
  ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at haratepod@gmail.com and tell us what you think of the show.
  Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Souncloud, Spotify, Saavn or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ! 
  You can listen to this show and other awesome shows on the IVM Podcasts app on Android: https://ivm.today/android or iOS: https://ivm.today/ios, or any other podcast app.
  You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com/

  • 31 min

Top Podcasts In Politics

Listeners Also Subscribed To