44 min

"Človek sa zvládne naučiť plynule hovoriť cudzím jazykom za dva roky,"polyglotka Lýdia Machov‪á‬ Talkshow so Šarkanom

    • Music Interviews

Lýdia Machová je polyglotka - plynulo rozpráva siedmimi jazykmi. Pôsobila ako tlmočníčka, no s učením jazykov chcela pomôcť aj ostatným. Stala sa jazykovou mentorkou.
V rozhovore sa doviete:
- prečo sa väčšine ľuďom učia cudzie jazyky ťažko (0:52)
- prečo sa Lýdia vzdala práce tlmočníčky (04:09)
- v čom spočíva naučenie sa jazyka za 2 roky (6:34)
-aké jazyky sa Lýdia naučila sama (24:07)

Lýdia Machová je polyglotka - plynulo rozpráva siedmimi jazykmi. Pôsobila ako tlmočníčka, no s učením jazykov chcela pomôcť aj ostatným. Stala sa jazykovou mentorkou.
V rozhovore sa doviete:
- prečo sa väčšine ľuďom učia cudzie jazyky ťažko (0:52)
- prečo sa Lýdia vzdala práce tlmočníčky (04:09)
- v čom spočíva naučenie sa jazyka za 2 roky (6:34)
-aké jazyky sa Lýdia naučila sama (24:07)

44 min

More by funradio.sk