5 episodes

Тогтуун Хүч - МУ-ын 21 дэх Ерөнхий сайд, УИХ-ын гишүүн асан Р.Амаржаргал нь энэхүү подкастаар Монгол улсын нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн талаар онол практикийн хүрээнд хийгдсэн судалгаа шинжилгээний үр дүнг хэрэгцээт байгууллагуудад хүргэх, өөрчлөлт шинэтгэлийн асуудлаар дотоод гадаадын байгууллагуудтай мэдээлэл солилцон хамтран ажиллаж байна. Ялангуяа гадаадын зээл, тусламж болон хөрөнгө оруулалтыг татахад чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжих, судалгаа шинжилгээний материалыг олон нийтэд хүргэх, иргэдийг нийгмийн амьдралд оролцох идэвхжлийг өрнүүлэх, нийгэм эдийн засаг, улс төр, эрх зүйн чиглэлийн судалгаа шинжилгээний ажил хийж буй хүмүүст, ялангуяа залуучуудад дэмжлэг үзүүлэх, ШУТехник, технологийн тэргүүний ололтыг Монголд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг дэмжин, сурталчилж Монгол улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулах зорилготой.

Амаржаргалын подкаст Р.Амаржаргал

    • Courses
    • 4.3, 8 Ratings

Тогтуун Хүч - МУ-ын 21 дэх Ерөнхий сайд, УИХ-ын гишүүн асан Р.Амаржаргал нь энэхүү подкастаар Монгол улсын нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн талаар онол практикийн хүрээнд хийгдсэн судалгаа шинжилгээний үр дүнг хэрэгцээт байгууллагуудад хүргэх, өөрчлөлт шинэтгэлийн асуудлаар дотоод гадаадын байгууллагуудтай мэдээлэл солилцон хамтран ажиллаж байна. Ялангуяа гадаадын зээл, тусламж болон хөрөнгө оруулалтыг татахад чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжих, судалгаа шинжилгээний материалыг олон нийтэд хүргэх, иргэдийг нийгмийн амьдралд оролцох идэвхжлийг өрнүүлэх, нийгэм эдийн засаг, улс төр, эрх зүйн чиглэлийн судалгаа шинжилгээний ажил хийж буй хүмүүст, ялангуяа залуучуудад дэмжлэг үзүүлэх, ШУТехник, технологийн тэргүүний ололтыг Монголд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг дэмжин, сурталчилж Монгол улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулах зорилготой.

Customer Reviews

4.3 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

Top Podcasts In Courses

Listeners Also Subscribed To