1 hr 36 min

Амьдрал гэдэг бол чиглэлтэй алхаж байгаа зам - Г.Ганзориг | #106 Seheeten Podcast

    • Health & Fitness

Мандал даатгал ХК-ийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал Г.Ганзоригтой ярилцсан дугаарыг хүлээн авна уу.

Энэхүү дугаар дээр яригдсан сэдвүүдийн хураангуй:

- Мэдээллийн чанах процесс
- Объектив ба субъектив хандлага
- University of Leeds-д магистрын зэргээ хамгаалах болсон шалтгаан
- Метал рок хөгжмийн тухай
- Амьдрал өөрийн гэсэн чиг зүгтэй байх ёстой
- Урагшаа алхахгүй байгаагийн шалтгаан нь айдас
- Эдийн засгийн ойлголт
- Хөдөлмөрийн болон хөрөнгийн зах зээл
- Эдийн засгийн өсөлт гэж юу вэ
- Эдийн засгийн хямрал гэж юу вэ?
- Эдийн засгийн бодлого гэж юу вэ?
- Ном унших тухай
- Эрсдэлийн тухай

Мандал даатгал ХК-ийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал Г.Ганзоригтой ярилцсан дугаарыг хүлээн авна уу.

Энэхүү дугаар дээр яригдсан сэдвүүдийн хураангуй:

- Мэдээллийн чанах процесс
- Объектив ба субъектив хандлага
- University of Leeds-д магистрын зэргээ хамгаалах болсон шалтгаан
- Метал рок хөгжмийн тухай
- Амьдрал өөрийн гэсэн чиг зүгтэй байх ёстой
- Урагшаа алхахгүй байгаагийн шалтгаан нь айдас
- Эдийн засгийн ойлголт
- Хөдөлмөрийн болон хөрөнгийн зах зээл
- Эдийн засгийн өсөлт гэж юу вэ
- Эдийн засгийн хямрал гэж юу вэ?
- Эдийн засгийн бодлого гэж юу вэ?
- Ном унших тухай
- Эрсдэлийн тухай

1 hr 36 min

Top Podcasts In Health & Fitness