44 min

EP1. А.Түвшинтөгс - Монгол Улсад сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлж буй шүүхийн практи‪к‬ LegalTalks

    • Social Sciences

Энэхүү цуврал подкастын эхний дугаараар “Монгол Улсад сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлж буй шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Өмгөөллийн Номун түншлэл компанийн өмгөөлөгч, судалгааны багийн ахлагч А.Түвшинтөгстэй ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна. 

Энэхүү цуврал подкастын эхний дугаараар “Монгол Улсад сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлж буй шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Өмгөөллийн Номун түншлэл компанийн өмгөөлөгч, судалгааны багийн ахлагч А.Түвшинтөгстэй ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна. 

44 min