12 min

"Бейтааныш аялдын каты" - Март 05, 2022 Тандалма аңгемелер

    • Books

Бул ирет австриялык атактуу жазуучу Стефан Цвейгдин "Бейтааныш аялдын каты" новелласы тууралуу кеп кылганы турабыз. Аңгеме 1922-жылы жарык көргөн.

Бул ирет австриялык атактуу жазуучу Стефан Цвейгдин "Бейтааныш аялдын каты" новелласы тууралуу кеп кылганы турабыз. Аңгеме 1922-жылы жарык көргөн.

12 min