43 min

Канал 4 - Епизод 10: Общото между театъра, танца и активното гражданств‪о‬ Channel 4 podcast

    • Non-Profit

Виктория Костова и Юлиана Динева разговарят за връзката между танца, театъра и активното гражданство през актуални постановки, като проследяват темата за пластмасата, личната отговорност, консуматорството, социалната рефлексия и глобалното замърсяване.

Линк към сайта на Канал 4, в който са представени постановъчните екипи - https://channel4podcast.com/2021/01/21/k4-e10

(00:00) Начало

(01:51) Синтетики 

Човекът и изкуственият свят, глобалното замърсяване, консуматорството

(10:17) Същност, качество и достъпност на едно произведение на изкуството. 

Театърът и образът на артиста

(21:05) Серотонин

Сексизмът, социалната отговорност и рефлексия на театъра

(29:25) Синтетики

Замърсяването с пластмаса и алтернативния начин на живот

(31:26) ГОЛЕМ

Консуматорството

(33:00) Синтетики

Личната отговорност в промяната на проблема

(35:53) PLAST-TONIA

Пример за инициираното действие

(38:00) Надеждата за общностна промяна

Личната отговорност и смисълът от това изкуството да онагледява проблеми

(41:35) Финал

Последвайте ни!

Facebook - https://cutt.ly/gha8PKS

Instagram - https://cutt.ly/pha4yEP

Монтажът направи Александър Куманов от Фондация 42. Джинглите в този епизод бяха записани със съдействието на Милена Чакандракова от радио Катра ФМ.

Този подкаст се реализира в рамките на проект „Канал 4“, финансиран от Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg)., с финансовата подкрепа на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. „Канал 4“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

Виктория Костова и Юлиана Динева разговарят за връзката между танца, театъра и активното гражданство през актуални постановки, като проследяват темата за пластмасата, личната отговорност, консуматорството, социалната рефлексия и глобалното замърсяване.

Линк към сайта на Канал 4, в който са представени постановъчните екипи - https://channel4podcast.com/2021/01/21/k4-e10

(00:00) Начало

(01:51) Синтетики 

Човекът и изкуственият свят, глобалното замърсяване, консуматорството

(10:17) Същност, качество и достъпност на едно произведение на изкуството. 

Театърът и образът на артиста

(21:05) Серотонин

Сексизмът, социалната отговорност и рефлексия на театъра

(29:25) Синтетики

Замърсяването с пластмаса и алтернативния начин на живот

(31:26) ГОЛЕМ

Консуматорството

(33:00) Синтетики

Личната отговорност в промяната на проблема

(35:53) PLAST-TONIA

Пример за инициираното действие

(38:00) Надеждата за общностна промяна

Личната отговорност и смисълът от това изкуството да онагледява проблеми

(41:35) Финал

Последвайте ни!

Facebook - https://cutt.ly/gha8PKS

Instagram - https://cutt.ly/pha4yEP

Монтажът направи Александър Куманов от Фондация 42. Джинглите в този епизод бяха записани със съдействието на Милена Чакандракова от радио Катра ФМ.

Този подкаст се реализира в рамките на проект „Канал 4“, финансиран от Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg)., с финансовата подкрепа на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. „Канал 4“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

43 min

Top Podcasts In Non-Profit