21 episodes

Какъв е светогледът на поколението Z, което в момента е и най-активното на Земята? Те са младите и активни хора, в чиито ръце е бъдещето на човечеството. Отличава ги симбиозата им с новите технологии и неограничените възможности на свободния свят и интернет.

За какво мечтае това поколение, как вижда бъдещето на Европа, ще сътвори ли един по-добър свят? Поколение Z е новата подкаст поредица, която БНР прави в рамките на проекта на европейската радиомрежа Euranet Plus през 2022г. В тази поредица даваме думата на представителите на Поколението Z и чуваме как това поколение говори за себе си, как вижда себе си и за какво мечтае. Правим го, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.

Двадесетте епизода в поредицата са вдъхновени от различни аспекти в Европейската година на младежта 2022г. и през уникалния младежки опит изследват в дълбочина политиките на ниво Европейски съюз, насочени към младите хора, точно в Европейската година на младежта – 2022г. Епизодите на български се произвеждат от автори от радиопрограмите в групата на БНР в международно редакционно сътрудничество с Евранет Плюс, европейската радиомрежа.

Поколението Z Euranet Plus / BNR

  • Society & Culture

Какъв е светогледът на поколението Z, което в момента е и най-активното на Земята? Те са младите и активни хора, в чиито ръце е бъдещето на човечеството. Отличава ги симбиозата им с новите технологии и неограничените възможности на свободния свят и интернет.

За какво мечтае това поколение, как вижда бъдещето на Европа, ще сътвори ли един по-добър свят? Поколение Z е новата подкаст поредица, която БНР прави в рамките на проекта на европейската радиомрежа Euranet Plus през 2022г. В тази поредица даваме думата на представителите на Поколението Z и чуваме как това поколение говори за себе си, как вижда себе си и за какво мечтае. Правим го, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.

Двадесетте епизода в поредицата са вдъхновени от различни аспекти в Европейската година на младежта 2022г. и през уникалния младежки опит изследват в дълбочина политиките на ниво Европейски съюз, насочени към младите хора, точно в Европейската година на младежта – 2022г. Епизодите на български се произвеждат от автори от радиопрограмите в групата на БНР в международно редакционно сътрудничество с Евранет Плюс, европейската радиомрежа.

  Поколението Z / Gen Z - Хванати в мечтата за ЕС

  Поколението Z / Gen Z - Хванати в мечтата за ЕС

  Fleeing wars, violence and poverty unaccompanied minors have joined to the migrant flows, crossing border looking for calm and happier destity. Along with few European countries - Greece, Spain, Italy and Malta, Bulgaria is among the first European gates young unaccompanied adolescents are knocking. They all are from Gen. Z, which we globally define as the most numerous, the most technological and the most adaptive.

  • 15 min
  Поколението Z / Gen Z - Oще веднъж за отношението към тялото

  Поколението Z / Gen Z - Oще веднъж за отношението към тялото

  Today young people live more and more in the digital world, where they are faced with perfect images, often manipulated, unreal and attractive.

  • 15 min
  Поколението Z / Gen Z - Бъдещето на военната служба в България

  Поколението Z / Gen Z - Бъдещето на военната служба в България

  Should military service be compulsory in Bulgaria or not? In this episode of the Generation Z series, we’ll find out what young people think and what the real conditions for their opinion are.

  • 15 min
  Поколението Z / Gen Z - Поколението Z или нуждаем ли се от регулации на изкуствения интелект

  Поколението Z / Gen Z - Поколението Z или нуждаем ли се от регулации на изкуствения интелект

  Автор: Оля Стоянова
  Какво мислят за изкуствения интелект младите хора? Страхуват ли се от него, смятат ли, че трябва да има регулации и чувстват ли се сигурни артистите от поколението Z?
  Чуйте по темата акад. Чавдар Руменин от БАН, евродепутата Ева Майдел, Блаж Зупан от Лабораторията по биоинформатика към Люблянския факултет по компютърни науки и информатика в Словения, както и млади хора, които се занимават с фотография, кино и рисуване.
  Generation Z or do we need artificial intelligence regulations
  Author: Olya Stoyanova
  Scientists say that artificial intelligence can be defined as the ability of machines to learn, analyze and make plans, but we accept with a sense of doubt that machines can create art. Here is the key point – the idea that creativity is the territory that belongs only to humans. What do young people think about artificial intelligence? Are they afraid of it? Do they think there should be regulations, and do they feel safe as artists?
  Because as acad. Chavdar Rumenin from the Institute of Robotics at the Bulgarian Academy of Sciences said: “An artificial intelligence with its self-learning algorithms can do many tasks, the so-called supercomputers can solve complex problems. But have you ever heard of a computer that has given a revolutionary suggestion or that has discovered a new phenomenon?”
  You can listen to acad. Chavdar Rumenin from BAS, Eva Maydel - Member of the European Parliament, BLAŽ ZUPAN - the head of the bioinformatics laboratory at Slovenia’s Ljubljana Faculty of Computer Science and Informatics, as well young people who are involved in photography, cinema and art.

  • 15 min
  Поколението Z / Gen Z - Поколението Z и дигитално родените медии

  Поколението Z / Gen Z - Поколението Z и дигитално родените медии

  Автор: Доротея Николова
   
  Отвъд идеята за „Ганковото кафене”, с която сме  отраснали, медиите у нас и по света често се превръщат в последна инстанция за сигнализиране и дори решаване на проблеми.
   
  Новите млади обаче, от т.нар. поколение Z, за които технологиите са неизменен елемент от битието им още от раждането, имат и своите предпочитани нови медии. За тях всичко е онлайн. Медиите също.
   
  Generation Z and digital native media
   
  Author: Doroteya Nikolova

   

  The new young, from the so-called Generation Z, for whom technology has been an integral part of their lives since birth, also have their preferred new media. For them, everything is online. The media too.  
   
  Although consuming information from media through bots, social media and platforms, Gen Z members rarely rely on traditional media such as newspapers, radio and television because everything is online. And they are used to "using new things".
   
  Participants:
   
  Kalina Tsoneva, age 15, Varna
   
  Krasimira Docheva, age 17,  Varna
   
  Maria Tileva, age 17, Varna
   
  Miroslav Minchev, age 17, Varna
   
  Maria Hristova, Sofia
   
  Kristian Yulzari, Ruse
   
  Justin Toms, PhD, digital expert - New Bulgarian University
   
  Tanja Oblak Črnič, PhD – Faculty of social sciences, Ljubljana – Slovenia
   
   
   

  • 15 min
  Поколението Z / Gen Z - Несигурност на работното място

  Поколението Z / Gen Z - Несигурност на работното място

  Автор: Радослав Чичев 
   
  Какво представлява несигурността на работното място и какви са последствията от нея?
   
  Заедно с юриста доц. д-р Андрей Александров и със социолога и преподавател в Софийския университет Вероника Димитрова се опитваме да отговорим на следните въпроси: Какво могат да направят младите хора, които сега започват работа, за да се чувстват сигурни на работното си място? Как се променя светът от социална гледна точка и как това се отразява на младите хора, които сега започват работа?
   
  Какъв е приносът на трудещия се човек, когато не е здравно и пенсионно осигурен и какви са последиците от това? Сравнение със ситуацията в Словения ни позволяват думите на Андрей Зорко, изпълнителен секретар на Асоциацията на свободните синдикати на страната. 
   

  Job insecurity
   
  In the new episode of the Generation Z podcast, we look at what job insecurity is and what the consequences are. Together with our interlocutors: prof. Dr. Andrey Alexandrov, lawyer, and Veronika Dimitrova, sociologist and lecturer at the Sofia University, we try to answer the following questions: What can young people who are starting work now do to feel secure in their workplace? What are the main problems from the workers' and employers' point of view?
   
  What are the dangers or consequences of a young person not wanting to develop in a certain area? How is the world changing from a social point of view and how does this affect young people who are now starting work? What is the contribution of the working person when he is not health and pension insured and what are the consequences of this? What are the processes that undermine social stability?

  • 15 min

Top Podcasts In Society & Culture

Jennifer Welch and Angie “Pumps” Sullivan
Kelly Ripa
Michelle Obama
iHeartPodcasts
The Free Press
Glennon Doyle & Cadence13