32 episodes

Сэтгэл зүйн боловсрол

Сэтгэл Зүйч Подкас‪т‬ Podcast Solutions Studio

  • Education
  • 4.9 • 27 Ratings

Сэтгэл зүйн боловсрол

  Setgel Zuich Podcast 31- Залхуурлын цаана ямар сэтгэлзүйн асуудлууд байдаг вэ?

  Setgel Zuich Podcast 31- Залхуурлын цаана ямар сэтгэлзүйн асуудлууд байдаг вэ?

  Episode 30 - Болзоотой холбоотой сэтгэлзүйн асуудлууд

  Episode 30 - Болзоотой холбоотой сэтгэлзүйн асуудлууд

  Episode 29 - Дээрэлхэлт

  Episode 29 - Дээрэлхэлт

  Episode 28 - Conformity

  Episode 28 - Conformity

  Episode 27 - Талархал

  Episode 27 - Талархал

  Episode 26 - Anxiety

  Episode 26 - Anxiety

  Episode 26 - Anxiety

Customer Reviews

4.9 out of 5
27 Ratings

27 Ratings

Top Podcasts In Education

You Might Also Like