56 min

Хөрөнгө оруулахын тулд их мөнгөтэй байх албагүй �‪�‬ Lunch Hour by Lemon Press

    • Investing

Lunch Hour подкастын ээлжит дугаарт нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сангийн тоог нэгээр нэмж буй Ашид Ассет Менежментийн гүйцэтгэх захирал А.Батпүрэв уригдан ярилцсаныг хүлээн авна уу.

Lunch Hour подкастын ээлжит дугаарт нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сангийн тоог нэгээр нэмж буй Ашид Ассет Менежментийн гүйцэтгэх захирал А.Батпүрэв уригдан ярилцсаныг хүлээн авна уу.

56 min