11 min

Шуру үчүн карызга баткан сулуу - Ноябрь 22, 2022 Тандалма аңгемелер

    • Books

Француз жазуучусу Ги де Мопассан кыска чыгармачылык өмүрүндө жыйырмадан ашуун аңгемелер жыйнагын жарыялаган. Бир нече романдардын автору. Бул ирет сүрөткердин “Шуру” деген аңгемесине токтолобуз. Аңгеме 1884-жылы жазылган.

Француз жазуучусу Ги де Мопассан кыска чыгармачылык өмүрүндө жыйырмадан ашуун аңгемелер жыйнагын жарыялаган. Бир нече романдардын автору. Бул ирет сүрөткердин “Шуру” деген аңгемесине токтолобуз. Аңгеме 1884-жылы жазылган.

11 min