1 hr 4 min

Өрийн дарамтад ортлоо зээл авах нь буруу �‪�‬ Lunch Hour by Lemon Press

    • Investing

Lunch Hour подкастын ээлжит дугаарт зээлжих зэрэглэлийн кредит оноо, зээлийн мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаа явуулж буй Sainscore буюу Титан Си Ар Эй Зээлийн мэдээллийн сан ХХК-ийн Гүйцэтгэх Захирал Д.Энхцацрал уригдаж сонирхолтой яриа өрнүүллээ. 

Lunch Hour подкастын ээлжит дугаарт зээлжих зэрэглэлийн кредит оноо, зээлийн мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаа явуулж буй Sainscore буюу Титан Си Ар Эй Зээлийн мэдээллийн сан ХХК-ийн Гүйцэтгэх Захирал Д.Энхцацрал уригдаж сонирхолтой яриа өрнүүллээ. 

1 hr 4 min