17 min

אבני הבניין של הטבע - מבט על סיבים ביולוגי‪ם‬ פוד הקמפוס

    • Courses

האם חומרים ביולוגיים וסינטטיים יכולים להוות תחליף לחומרים שאנחנו מכירים כיום, ואיך כורי העכביש קשורים לזה?

עם ד"ר כפיר בן הרוש, מרצה במחלקה להנדסה כימית במכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון

האם חומרים ביולוגיים וסינטטיים יכולים להוות תחליף לחומרים שאנחנו מכירים כיום, ואיך כורי העכביש קשורים לזה?

עם ד"ר כפיר בן הרוש, מרצה במחלקה להנדסה כימית במכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון

17 min