26 min

איך התחיל הבשר המתורבת? ומה עתיד לבוא בתעשיית הפודטק‪?‬ FoodTech Nation

    • Chemistry

תום כהן בן ארי, ממייסדי התחום בעולם בשיח כנה על ההזדמנויות הבאות לפיתוח ״כשאנחנו הלכנו להקים את הבשר המתורבת זה לא היה טרנד. העולם הצומח מלא בפוטנציאל לפריצות דרך חדשות שיביאו את המוצר הכי הבשרי״.

 

תום כהן בן ארי, ממייסדי התחום בעולם בשיח כנה על ההזדמנויות הבאות לפיתוח ״כשאנחנו הלכנו להקים את הבשר המתורבת זה לא היה טרנד. העולם הצומח מלא בפוטנציאל לפריצות דרך חדשות שיביאו את המוצר הכי הבשרי״.

 

26 min