13 min

איך לעשות ניסים מתוך חורבן #30 מונולוגים לאלוהים

    • Self-Improvement

איך תוכלו לייצר נס מתוך חורבן?
להתגלגל הלאה על אף הסלע שחטפתם?
החיים קצרים מידי כדי לחיות אותם בחושך.
האזנה מוארת ונעימה :)

איך תוכלו לייצר נס מתוך חורבן?
להתגלגל הלאה על אף הסלע שחטפתם?
החיים קצרים מידי כדי לחיות אותם בחושך.
האזנה מוארת ונעימה :)

13 min