26 min

איך מכירה לקבוצות משפיעה על הרוח הקבוצתית בסטארטפ, עם גיא אהרון, מנכ"ל פליירמייק‪ר‬ דרים טים - הכל על עבודת צוות

    • Entrepreneurship

גיא אהרון, מייסד ומנכ"ל פליימייקר, מספר איך מדידת מדוייקת של ביצועים משנה את השיח סביב ניהול צוותים, ואיך חברי קבוצות וצוותים משנים את התנהגותם כאשר הם נחשפים למדידה ולנתונים עם פוטנציאל לשפר את היכולות שלהם.

גיא אהרון, מייסד ומנכ"ל פליימייקר, מספר איך מדידת מדוייקת של ביצועים משנה את השיח סביב ניהול צוותים, ואיך חברי קבוצות וצוותים משנים את התנהגותם כאשר הם נחשפים למדידה ולנתונים עם פוטנציאל לשפר את היכולות שלהם.

26 min