1 hr 5 min

איפה נמצא איזור הגאונות שלך? עם דנה רג‪ב‬ הניצוץ עם יעל אורנשטיין יוז

    • Self-Improvement

חשבתם פעם איפה נמצא איזור הגאונות שלכם?

המחשבה על יעוד מלחיצה אתכם או מוכרת לכם?

מה ההבדל בין איזור המצוינות לבין איזור הגאונות ולמה אפשר להישאר חיים שלמים באיזור המצוינות ובכל זאת להרגיש שמשהו חסר?

בפרק החדש פגשתי את דנה רגב, דיברנו על תרגילים מעשיים ומחשבתיים שיכולים לקרב אותנו פנימה אל עבר תחושה של מימוש.

דנה רגב, מאמנת אישית ועסקית, מקליטה את הפודקאסט המעולה ״מעלה בטוב״, מעבירה קורסים שמקרבים אל עבר צמיחה והגשמה ואישה מרתקת עם יכולות ניתוח מעמיקות שלא לוקחת את החיים כמו שהם בגלל שככה אמרו לנו שהם אמורים להיות, היא שוברת פרדיגמות ומייצרת חשיבה מחודשת על הרגלי החיים והאופן שבו המוח והגוף שלנו פועלים.

חשבתם פעם איפה נמצא איזור הגאונות שלכם?

המחשבה על יעוד מלחיצה אתכם או מוכרת לכם?

מה ההבדל בין איזור המצוינות לבין איזור הגאונות ולמה אפשר להישאר חיים שלמים באיזור המצוינות ובכל זאת להרגיש שמשהו חסר?

בפרק החדש פגשתי את דנה רגב, דיברנו על תרגילים מעשיים ומחשבתיים שיכולים לקרב אותנו פנימה אל עבר תחושה של מימוש.

דנה רגב, מאמנת אישית ועסקית, מקליטה את הפודקאסט המעולה ״מעלה בטוב״, מעבירה קורסים שמקרבים אל עבר צמיחה והגשמה ואישה מרתקת עם יכולות ניתוח מעמיקות שלא לוקחת את החיים כמו שהם בגלל שככה אמרו לנו שהם אמורים להיות, היא שוברת פרדיגמות ומייצרת חשיבה מחודשת על הרגלי החיים והאופן שבו המוח והגוף שלנו פועלים.

1 hr 5 min