20 min

איש (ישעיהו) גבאי: עולם בלי בגדים הוא עולם בלי זהו‪ת‬ הצנטרום של הפיילה: הפודקאסט של שנקר

    • Design

מה אנחנו אומרים בבגדים שאנחנו לובשים? מה המשמעות הפילוסופית של הארג? כיצד מגדיר הבגד את גבולות הגוף ואיך היה העולם נראה אילו לא היה טקסטיל?

מה אנחנו אומרים בבגדים שאנחנו לובשים? מה המשמעות הפילוסופית של הארג? כיצד מגדיר הבגד את גבולות הגוף ואיך היה העולם נראה אילו לא היה טקסטיל?

20 min