46 min

בורקאסט - פרק 6 : מכירות וניתוח מכירות חלק ב‪'‬ בורקאסט - מבית אורטל דיגיטל

    • Business

לאחר שדיברנו על הבסיס לניתוח מכירות בחלק הראשון, בחלק השני של פרק 6 נדבר על מה באמת אנחנו מחפשים בנתונים שעולים מהעסק, איך עולים על זה שיש בעיה ואיך מטפלים בה. נתייחס לכל חלק: המכירות, השיווק, המסר, ההצעה, המוצר והאם הוא יוצא בתקופה טובה עבורו וכו'. המטרה של הפרק היא לעזור לייצר מנגנון שידע לשים את האצבע על החולשה במערכת שלכם ואיך משם להגיע לתוצאה רווחית יותר.


נדבר על סוגי המקרים בהם העסק עומד ביעדים העסקיים או שלא, ואיך אפשר להביא את אותו לשלב הבא בכל אחד מהם.
נסביר מה צריך לחפש בנתונים שמתקבלים מהעסק, איך מסיקים ממנו את המסקנות הנכונות, ואיך אפשר לבצע אבחון שיעזור להבין היכן ממוקמת הבעיה- ובהתאם לגבש את ההצעה שלכם.
נציין את חמש "התחנות" בהן הפתרון יגיע מניתוח המכירות: קושי במכירות, בעיה בשיווק או במסר, הצעה לא מתאימה או טובה, מוצר בעייתי או כשל שוק בו נתקל המוצר ועונתיות לא מתאימה.
נפרט אילו תהליכים אפשר לייצר כתוצאה מניתוח של ידע וזיכרון ארגוני שנצבר בחברה מסוימת או אצל לקוח מסוים, ואיך אפשר לדייק אותם ולהוציא אותם לפועל ביחס ליעדים העסקיים.
ניתן עצות פרקטיות איך אפשר לשפר את התוצאות ביחס לממצאים שיעלו במהלך ניתוח הנתונים.
ולבסוף נדגיש שוב את חשיבות התיעוד העסקי, גם לעסק וגם עבור הספקים שעובדים איתו ובראשם- סוכנות הפרסום והשיווק.

לאחר שדיברנו על הבסיס לניתוח מכירות בחלק הראשון, בחלק השני של פרק 6 נדבר על מה באמת אנחנו מחפשים בנתונים שעולים מהעסק, איך עולים על זה שיש בעיה ואיך מטפלים בה. נתייחס לכל חלק: המכירות, השיווק, המסר, ההצעה, המוצר והאם הוא יוצא בתקופה טובה עבורו וכו'. המטרה של הפרק היא לעזור לייצר מנגנון שידע לשים את האצבע על החולשה במערכת שלכם ואיך משם להגיע לתוצאה רווחית יותר.


נדבר על סוגי המקרים בהם העסק עומד ביעדים העסקיים או שלא, ואיך אפשר להביא את אותו לשלב הבא בכל אחד מהם.
נסביר מה צריך לחפש בנתונים שמתקבלים מהעסק, איך מסיקים ממנו את המסקנות הנכונות, ואיך אפשר לבצע אבחון שיעזור להבין היכן ממוקמת הבעיה- ובהתאם לגבש את ההצעה שלכם.
נציין את חמש "התחנות" בהן הפתרון יגיע מניתוח המכירות: קושי במכירות, בעיה בשיווק או במסר, הצעה לא מתאימה או טובה, מוצר בעייתי או כשל שוק בו נתקל המוצר ועונתיות לא מתאימה.
נפרט אילו תהליכים אפשר לייצר כתוצאה מניתוח של ידע וזיכרון ארגוני שנצבר בחברה מסוימת או אצל לקוח מסוים, ואיך אפשר לדייק אותם ולהוציא אותם לפועל ביחס ליעדים העסקיים.
ניתן עצות פרקטיות איך אפשר לשפר את התוצאות ביחס לממצאים שיעלו במהלך ניתוח הנתונים.
ולבסוף נדגיש שוב את חשיבות התיעוד העסקי, גם לעסק וגם עבור הספקים שעובדים איתו ובראשם- סוכנות הפרסום והשיווק.

46 min

Top Podcasts In Business