26 min

בין נכבה שניה להזנחה פושעת | שיחה 36 מה לעשות עכשיו - הפודקאסט

    • Politics

האיומים של מתן כהנא על כפתורים דמיוניים פוגשים את הטיפול של הממשלה באלימות ובפשיעה. האם אפשר לאיים בנכבה שניה בלי להכיר בראשונה? ומה הקשר בין הפרטת הבטחון וחימוש מיליציות של השומר החדש להרעבה תקציבית של ישובים עניים בחברה הערבית?

כל זאת ועוד בשיחה בין מייסם ג'לג'ולי לפרופ' דני פילק.

האיומים של מתן כהנא על כפתורים דמיוניים פוגשים את הטיפול של הממשלה באלימות ובפשיעה. האם אפשר לאיים בנכבה שניה בלי להכיר בראשונה? ומה הקשר בין הפרטת הבטחון וחימוש מיליציות של השומר החדש להרעבה תקציבית של ישובים עניים בחברה הערבית?

כל זאת ועוד בשיחה בין מייסם ג'לג'ולי לפרופ' דני פילק.

26 min