89 episodes

מסע סביב רעיון: נושא אחד - פנים רבות. סדרת הרצאות יחיד, סביב נושא מרכזי אחד, המהווה השראה לחוקרים מתחומים שונים. נושא-על והמסע לשלל המרחבים הנוגעים אליו.

בסמסטר א - מהפכות - סדרת הרצאות על נקודות המפנה שעיצבו את עולמנו. בין המשתתפים: הפרופסור יובל נח-הררי, מחבר רב-המכר "קיצור תולדות האנושות", הפרופסור עילם גרוס, הפיזיקאי הישראלי במאיץ החלקיקים בז'נבה והפרופסור חיים שפירא, אחד המרצים המבוקשים והאהודים בציבור הרחב.

בסמסטר ב - בחירה. נשאל, בין היתר באיזה אופן המוח בוחר, האם הגֵנים שלנו בוחרים עבורנו, איך מושפעות החלטותינו מהאמונה שלנו ולאילו החלטות נידרש בעתיד. בין המרצים המשתתפים: פרופ' דן אריאלי, פרופ' אווה אילוז, פרופ' משה בר וד"ר רועי צזנה.

האוניברסיטה המשודרת - מסע סביב רעיון GLZ Radio - גלי צה"ל

  • Education

מסע סביב רעיון: נושא אחד - פנים רבות. סדרת הרצאות יחיד, סביב נושא מרכזי אחד, המהווה השראה לחוקרים מתחומים שונים. נושא-על והמסע לשלל המרחבים הנוגעים אליו.

בסמסטר א - מהפכות - סדרת הרצאות על נקודות המפנה שעיצבו את עולמנו. בין המשתתפים: הפרופסור יובל נח-הררי, מחבר רב-המכר "קיצור תולדות האנושות", הפרופסור עילם גרוס, הפיזיקאי הישראלי במאיץ החלקיקים בז'נבה והפרופסור חיים שפירא, אחד המרצים המבוקשים והאהודים בציבור הרחב.

בסמסטר ב - בחירה. נשאל, בין היתר באיזה אופן המוח בוחר, האם הגֵנים שלנו בוחרים עבורנו, איך מושפעות החלטותינו מהאמונה שלנו ולאילו החלטות נידרש בעתיד. בין המרצים המשתתפים: פרופ' דן אריאלי, פרופ' אווה אילוז, פרופ' משה בר וד"ר רועי צזנה.

  7.12: 'מלחמה ושלום' של טולסטוי עם הד"ר רפי צירקין סדן

  7.12: 'מלחמה ושלום' של טולסטוי עם הד"ר רפי צירקין סדן

  כיצד מתבטאים ברומן הקשרים שבין ספרות להיסטוריה? באיזה אופן בחר טולסטוי לעצב דמויות של מנהיגים היסטוריים כמו נפוליאון והגנרל קוטוזוב? ומדוע החליט לא למקד את העלילה בהם, אלא דווקא להציג את סיפוריהם של אנשים פשוטים?


  עורכת ראשית: מאיה גייר
  מפיקה: נגה סמדר
  ע

  • 26 min
  7.11: מהפך בכיסוי התקשורתי בעת מלחמה וטרור עם הפרופ' זוהר קמפף

  7.11: מהפך בכיסוי התקשורתי בעת מלחמה וטרור עם הפרופ' זוהר קמפף

  איך הפכו דמויות שנחשבו בעבר לשוליות בסיקור המלחמה, ממחבלים ועד אנשים פשוטים, למושאי סיקור מובילים? מה מאפיין ייצוגים של מחבלים ושל מנהיגי אויב בתקשורת המערבית? וכיצד משפיע המגוון ההולך וגדל של נקודות מבט על הצופים והקוראים?


  עורכת ראשית: מאיה גייר
  מפיקה

  • 28 min
  7.10: אמנות האוונגרד לקראת מלחמת העולם הראשונה עם הד״ר עדי לוריא חיון

  7.10: אמנות האוונגרד לקראת מלחמת העולם הראשונה עם הד״ר עדי לוריא חיון

  מהי אמנות האוונגרד ומה הרקע להיווצרותה? כיצד הושפעה תנועת האוונגרד מהמלחמה הגדולה, מהקולוניאליזם, וממסורות ואידיאולוגיות בתוך השדה האמנותי ומחוצה לו? מה היה חזונו של הפוטוריזם וכיצד זכה לידי ביטוי אמנותי? ומדוע אמנות פוליטית כיום אינה מתיימרת עוד להתהדר ב

  • 28 min
  7.9: סרטי מלחמה בקולנוע הישראלי עם הפרופ' רעיה מורג

  7.9: סרטי מלחמה בקולנוע הישראלי עם הפרופ' רעיה מורג

  איך מאפשרת נקודת המבט בסרטי המלחמה לעצב מחדש תבוסות כניצחונות? כיצד מוצגים גיבורי המלחמה וכיצד מוצג האויב בסרטי מלחמה ישראליים לאורך השנים? באיזה אופן באה לידי ביטוי "המלחמה החדשה" בסרטים תיעודיים? והאם המציאות המצטיירת בקולנוע הישראלי כוללת אופציה של שלו

  • 28 min
  7.8: מחיריה הנפשיים של המלחמה עם הפרופ' זהבה סולומון

  7.8: מחיריה הנפשיים של המלחמה עם הפרופ' זהבה סולומון

  מהו הלם קרב ומהי פוסט טראומה? עד כמה התופעות האלו שכיחות? מתי הן מתעוררות? האם ניתן למנוע אותן? ואיך מסייעים לסובלים מהן להחלים?

  • 30 min
  7.7: צבא וחברה ביוון הקלאסית עם הפרופ' עירד מלכין

  7.7: צבא וחברה ביוון הקלאסית עם הפרופ' עירד מלכין

  איך נראו היחסים בין צבא לחברה ביוון הקלאסית? כיצד השפיע המעבר ללוחמה ימית על התפתחות הדמוקרטיה? מה היה מקומו של הכבוד במלחמה בעת העתיקה? ומה חשבו היוונים על הסיבות בגינן האדם יוצא להילחם?

  • 29 min

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To

More by GLZ Radio - גלי צה"ל