31 min

הבחירות והקהילות החרדיות | שיחה 35 מה לעשות עכשיו - הפודקאסט

    • Politics

מהם הפערים הבין-דוריים של הקהילות החרדיות ביחס לאידאולוגיה הציונית? כיצד הם באים לידי ביטוי במפת המנדטים בכנסת? והאם תפישת העולם החרדית עולה בקנה אחד עם אקטיביזם פוליטי?השבוע בפודקאסט "מה לעשות עכשיו" דני פילק וצפורה גוטמן בשיחה על הממשלה היוצאת, הקהילות החרדיות והבחירות.מדוע הרטוריקה של הממשלה היוצאת נתפשת כאנטי חרדית?  מה גורם לחברה החרדית להצביע כציבור? והאם הברית עם הליכוד תחזיק מעמד?

מהם הפערים הבין-דוריים של הקהילות החרדיות ביחס לאידאולוגיה הציונית? כיצד הם באים לידי ביטוי במפת המנדטים בכנסת? והאם תפישת העולם החרדית עולה בקנה אחד עם אקטיביזם פוליטי?השבוע בפודקאסט "מה לעשות עכשיו" דני פילק וצפורה גוטמן בשיחה על הממשלה היוצאת, הקהילות החרדיות והבחירות.מדוע הרטוריקה של הממשלה היוצאת נתפשת כאנטי חרדית?  מה גורם לחברה החרדית להצביע כציבור? והאם הברית עם הליכוד תחזיק מעמד?

31 min