38 min

פרק 23: היועץ המשפטי שלח נשיא מכהן לכלא ונכנס לנעלי‪ו‬ ״הקוריאנים״ - המדריך לאנשים ועסקים בקוריאה

    • Business

לקוריאה יש נשיא חדש שהיה עד לפני שנה התובע הכללי, מה הוא מתכנן לקוריאה ומה ישתנה ביחס לישראל ולעסקים עם ישראל. קוריאה בחרדה מגרעון כפול כתוצאה מהמלחמה באוקריאנה, מהם השפעות המלחמה על הכלכלה ה-10 בעולם.

לקוריאה יש נשיא חדש שהיה עד לפני שנה התובע הכללי, מה הוא מתכנן לקוריאה ומה ישתנה ביחס לישראל ולעסקים עם ישראל. קוריאה בחרדה מגרעון כפול כתוצאה מהמלחמה באוקריאנה, מהם השפעות המלחמה על הכלכלה ה-10 בעולם.

38 min

Top Podcasts In Business

Ramsey Network
NPR
Money News Network
Dan Fleyshman
Sean Castrina
Hala Taha | Entrepreneurship & Self-help | YAP Media