40 min

המחקרים שבדקו למה הישראלים צופים בפורנו | #113 סקס אפיל

    • Sexuality

פרופ' עטרת גבירץ־מידן היא מטפלת מינית מוסמכת וראש המעבדה לחקר המיניות בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. בסדרת מחקרים שבחנה את הרגלי צפיית הפורנו של הישראליות והישראלים, היא בדקה את המוטיבציות לצפייה, וגילתה מתי מדובר בסיבות חיוביות שמיטיבות עם הצופים, ומתי מדובר בניסיון למלא אחר בור או פצע נפשי.

ל"סקס אפיל" היא הגיעה כדי לשתף בתוצאות מחקריה האחרונים, שמדברים בין היתר גם על השפעת הצפייה על דימוי הגוף של גברים ועל נשים בעלות דפוס התקשרות חרדתי. וגם – על איך תוצאות המחקרים משמשות אותה בחדר הטיפול המיני. האזנה נעימה!

יוצרת ומגישה: לורי שטטמאור | עורך: גיא סאלם
Support the show: https://www.ynet.co.il/radio
See omnystudio.com/listener for privacy information.

פרופ' עטרת גבירץ־מידן היא מטפלת מינית מוסמכת וראש המעבדה לחקר המיניות בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. בסדרת מחקרים שבחנה את הרגלי צפיית הפורנו של הישראליות והישראלים, היא בדקה את המוטיבציות לצפייה, וגילתה מתי מדובר בסיבות חיוביות שמיטיבות עם הצופים, ומתי מדובר בניסיון למלא אחר בור או פצע נפשי.

ל"סקס אפיל" היא הגיעה כדי לשתף בתוצאות מחקריה האחרונים, שמדברים בין היתר גם על השפעת הצפייה על דימוי הגוף של גברים ועל נשים בעלות דפוס התקשרות חרדתי. וגם – על איך תוצאות המחקרים משמשות אותה בחדר הטיפול המיני. האזנה נעימה!

יוצרת ומגישה: לורי שטטמאור | עורך: גיא סאלם
Support the show: https://www.ynet.co.il/radio
See omnystudio.com/listener for privacy information.

40 min