28 min

העלייה מאתיופיה עם ד"ר אנבסה טפרה האוניברסיטה המשודרת - ליעד מודריק - מהים התיכון למזרח התיכון

    • Music

מדוע לקח למדינת ישראל שנים רבות להכיר ביהדות אתיופיה? במה נבדלת הקליטה של העלייה מברית המועצות בארץ, לקליטה של עולי אתיופיה? כיצד נוצר המצב שבו יהודים רבים נותרו באתיופיה, בעוד כל בני משפחתם עלו לישראל?

מדוע לקח למדינת ישראל שנים רבות להכיר ביהדות אתיופיה? במה נבדלת הקליטה של העלייה מברית המועצות בארץ, לקליטה של עולי אתיופיה? כיצד נוצר המצב שבו יהודים רבים נותרו באתיופיה, בעוד כל בני משפחתם עלו לישראל?

28 min

Top Podcasts In Music

More by GLZ Radio - גלי צה"ל