11 min

הצופית והטריסטרמית (פרק בונוס‪)‬ ילדי טבע

    • Education for Kids

הצופית והטריסטרמית (פרק 23) - בפרק קצרצר זה נאזין לשני קטעים מהפודקאסט מדברים מדבר.
והפעם מידד גורן, איש הטבע, יספר לכם על שני מיני ציפורים מאוד מיוחדות שחיות במדבר.
הצופית והטריסטרמית. בקרוב בקרוב נעלה עם פרק חדש.
עד אז - תבלו ותטיילו!

הצופית והטריסטרמית (פרק 23) - בפרק קצרצר זה נאזין לשני קטעים מהפודקאסט מדברים מדבר.
והפעם מידד גורן, איש הטבע, יספר לכם על שני מיני ציפורים מאוד מיוחדות שחיות במדבר.
הצופית והטריסטרמית. בקרוב בקרוב נעלה עם פרק חדש.
עד אז - תבלו ותטיילו!

11 min