27 min

פרופ' שיזף רפאלי: זה האיום האמיתי שרובץ לפתחנ‪ו‬ הצנטרום של הפיילה: הפודקאסט של שנקר

    • Design

פרופ' שיזף רפאלי - נשיא שנקר, על הבעיה האמיתית של פרטיות באינטרנט

פרופ' שיזף רפאלי - נשיא שנקר, על הבעיה האמיתית של פרטיות באינטרנט

27 min