36 min

יונתן גן מור - הגיע הזמן לשנות תפיסה? על כלכלה וחברה מזווית אחרת - חלק ‪א‬ יש דיבור

    • Politics

מה אתם יודעים על פרויקט ונוס? בשיחה בת 2 חלקים צללנו עם יונתן גן-מור לשיטה חדשנית לשינוי החברה והכלכלה שלנו. הפעם ננסה למתוח את גבולות הדימיון ולאתגר את מה שאנחנו יודעים היום על החברה.

מה אתם יודעים על פרויקט ונוס? בשיחה בת 2 חלקים צללנו עם יונתן גן-מור לשיטה חדשנית לשינוי החברה והכלכלה שלנו. הפעם ננסה למתוח את גבולות הדימיון ולאתגר את מה שאנחנו יודעים היום על החברה.

36 min