45 min

לכעוס נכון. אפשר ללמוד את זה | פרק 25 - יהודה אטיאס מראיין את תמיר אשמ‪ן‬ הכל זה יחסים

    • Relationships

יהודה אטיאס בשיחה עם תמיר אשמן על אחד הנושאים המשמעותיים ביותר, בייחוד בתקופה זו – הכעס.תמיר אשמן הוא מנהל בית הספר ליחסים "ללמוד לכעוס נכון" ומרצה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. בשיחתם נשאלת השאלה עד כמה חשוב ללמוד לכעוס, האם אנחנו יודעים לכעוס באופן בריא והאם אפשר ללמוד לריב באופן שפוי? פרק חשוב ומשמעותי.

יהודה אטיאס בשיחה עם תמיר אשמן על אחד הנושאים המשמעותיים ביותר, בייחוד בתקופה זו – הכעס.תמיר אשמן הוא מנהל בית הספר ליחסים "ללמוד לכעוס נכון" ומרצה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. בשיחתם נשאלת השאלה עד כמה חשוב ללמוד לכעוס, האם אנחנו יודעים לכעוס באופן בריא והאם אפשר ללמוד לריב באופן שפוי? פרק חשוב ומשמעותי.

45 min