154 episodes

אנחנו מזמינים אתכם ליהנות ממיטב הקורסים ששלפנו עבורכם מארכיון "האוניברסיטה המשודרת", שמציינת בימים אלה 40 שנים להיווסדה. היא החלה את דרכה בשנת 1977 ובמהלך השנים שודרו במסגרתה עשרות רבות של קורסים, בהשתתפות מיטב המרצים משלל המוסדות האקדמיים בישראל, במגוון רחב של תחומי דעת, את חלקם תוכלו למצוא כאן.

מארכיון האוניברסיטה המשודר‪ת‬ גלצ

  • Education
  • 4.5 • 4 Ratings

אנחנו מזמינים אתכם ליהנות ממיטב הקורסים ששלפנו עבורכם מארכיון "האוניברסיטה המשודרת", שמציינת בימים אלה 40 שנים להיווסדה. היא החלה את דרכה בשנת 1977 ובמהלך השנים שודרו במסגרתה עשרות רבות של קורסים, בהשתתפות מיטב המרצים משלל המוסדות האקדמיים בישראל, במגוון רחב של תחומי דעת, את חלקם תוכלו למצוא כאן.

  "חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - שאלת הזיכרון

  "חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - שאלת הזיכרון

  • 18 min
  "חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - פוליטיקה בחיים והמוות

  "חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - פוליטיקה בחיים והמוות

  מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרסם מספר ספרים, הוא ההיסטוריה של גרמניה המודרנית, ובמיוחד בתקופה הדינמית של סוף המאה התשע-עשרה ועד המחצית הראשונה של המאה העשרים - מהרייך השני דרך מפנה המאה ומלחמת העולם הראשונה ועד רפובליקת ויימאר והרייך השלישי. בנוסף עסק נוימן גם בחקר ההיסטוריה של ראשית הציונות, בדגש על התקופה החלוצית ראשית המאה העשרים.

  • 19 min
  "חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - האם הנאציזם הוא סוג של פשיזם

  "חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - האם הנאציזם הוא סוג של פשיזם

  מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרסם מספר ספרים, הוא ההיסטוריה של גרמניה המודרנית, ובמיוחד בתקופה הדינמית של סוף המאה התשע-עשרה ועד המחצית הראשונה של המאה העשרים - מהרייך השני דרך מפנה המאה ומלחמת העולם הראשונה ועד רפובליקת ויימאר והרייך השלישי. בנוסף עסק נוימן גם בחקר ההיסטוריה של ראשית הציונות, בדגש על התקופה החלוצית ראשית המאה העשרים.

  • 21 min
  "חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - טוטליטריזם

  "חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - טוטליטריזם

  מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרסם מספר ספרים, הוא ההיסטוריה של גרמניה המודרנית, ובמיוחד בתקופה הדינמית של סוף המאה התשע-עשרה ועד המחצית הראשונה של המאה העשרים - מהרייך השני דרך מפנה המאה ומלחמת העולם הראשונה ועד רפובליקת ויימאר והרייך השלישי. בנוסף עסק נוימן גם בחקר ההיסטוריה של ראשית הציונות, בדגש על התקופה החלוצית ראשית המאה העשרים.

  • 18 min
  "חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - הדרך הגרמנית המיוחדת

  "חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - הדרך הגרמנית המיוחדת

  מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרסם מספר ספרים, הוא ההיסטוריה של גרמניה המודרנית, ובמיוחד בתקופה הדינמית של סוף המאה התשע-עשרה ועד המחצית הראשונה של המאה העשרים - מהרייך השני דרך מפנה המאה ומלחמת העולם הראשונה ועד רפובליקת ויימאר והרייך השלישי. בנוסף עסק נוימן גם בחקר ההיסטוריה של ראשית הציונות, בדגש על התקופה החלוצית ראשית המאה העשרים.

  • 17 min
  "חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - המשטר הנאצי והבעיה היהודית

  "חקר הנאציזם כיום" עם בועז נוימן - המשטר הנאצי והבעיה היהודית

  מזמן הופעת המפלגה הנאצית בראשית שנות העשרים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז קריסתו של הרייך השלישי, לא היה תחום אחד במדעי הרוח והחברה שלא ניסה את כוחו בהתמודדות עם תופעת הנאציזם. אף שבפרספקטיבה היסטורית מדובר בתקופה קצרה ביותר, כמעט אין שדה מחקר המשתווה ברמת הפוריות האינטלקטואלית לזה העוסק בתופעה הנאצית. במהלכו של הקורס בוחן ומנתח ד"ר בעז נוימן את הגישות והנושאים העיקריים בחקר הנאציזם בדור האחרון. ד"ר בעז נוימן, אשר נפטר בטרם עת ממחלת הסרטן בשנת 2015, היה מרצה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ובסמינר הקיבוצים. תחום המחקר העיקרי שלו, עליו פרסם מספר ספרים, הוא ההיסטוריה של גרמניה המודרנית, ובמיוחד בתקופה הדינמית של סוף המאה התשע-עשרה ועד המחצית הראשונה של המאה העשרים - מהרייך השני דרך מפנה המאה ומלחמת העולם הראשונה ועד רפובליקת ויימאר והרייך השלישי. בנוסף עסק נוימן גם בחקר ההיסטוריה של ראשית הציונות, בדגש על התקופה החלוצית ראשית המאה העשרים.

  • 18 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To