1 hr

מדברים על כסף עם יוסי כה‪ן‬ מדברים על כסף

    • Investing

הפרק אירחתי את יוסי כהן, אחד הדמויות הוותיקות בשוק ההון הישראלי. יוסי הרחיב את אופקינו בנושא השקעות ארוכות טווח, מסחר בשוק ההון וגישה לניהול סיכונים כלכליים.

הפרק אירחתי את יוסי כהן, אחד הדמויות הוותיקות בשוק ההון הישראלי. יוסי הרחיב את אופקינו בנושא השקעות ארוכות טווח, מסחר בשוק ההון וגישה לניהול סיכונים כלכליים.

1 hr