33 min

מה זה לעזאזל ממלכתיות? [עושים פוליטיקה‪]‬ עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל Osim Politika

    • Politics

סבב הבחירות החמישי עומד בסימן המושג "ממלכתיות", אבל נראה שכל אחד לוקח אותו לכיוון אחר.
מאיפה הגיע המושג, מה הם שלושת עקרונות הממלכתיות, ואיך הם נאבדו בשיח הנוכחי? איתנו באולפן פרופ' ניר קידר, נשיא במכללה האקדמית ספיר, ומרצה למשפטים והיסטוריה.
האזנה נעימה,
דפנה ליאל


https://www.ads.ranlevi.com/2022/09/04/doors-politics-mamlachtiot/

סבב הבחירות החמישי עומד בסימן המושג "ממלכתיות", אבל נראה שכל אחד לוקח אותו לכיוון אחר.
מאיפה הגיע המושג, מה הם שלושת עקרונות הממלכתיות, ואיך הם נאבדו בשיח הנוכחי? איתנו באולפן פרופ' ניר קידר, נשיא במכללה האקדמית ספיר, ומרצה למשפטים והיסטוריה.
האזנה נעימה,
דפנה ליאל


https://www.ads.ranlevi.com/2022/09/04/doors-politics-mamlachtiot/

33 min