40 min

מיכל שריג כדורי - צו 8 להייט‪ק‬ נשים על הגובה

    • Technology

פרק מיוחד לימי המלחמה, על ההתגייסות יוצאת הדופן של חברות ההייטק כבר בימים הראשונים שאחרי מתקפת הטרור של ה-7 באוקטובר 2023. בפרק, יעל בראל משוחחת עם מיכל שריג כדורי - מנהלת קשרי הממשל של חברת וויקס, ומנהלת 'פורום חברות הצמיחה'. מיכל מספרת על התגובה המהירה והעוצמתית של קהילת ההייטק, גל ההתנדבות והיוזמות האורגניות בשטח; ואז על ההבנה שמישהו צריך "לנהל את האירוע" בראייה טכנולוגית - ומתוך כך ההקמה המהירה והמרשימה של 'מוקד ערבה: עזרה ראשונה בטכנולוגיה ובהטמעה' - המחבר בין קהילת ההייטק, מערך הדיגיטל הלאומי, למתן מענים טכנולוגיים דיגיטליים לצרכי השעה של המגזר הממשלתי והמוניציפאלי. מגישה: יעל בראל, מנהלת קהילות הידע של מערך הדיגיטל הלאומי

פרק מיוחד לימי המלחמה, על ההתגייסות יוצאת הדופן של חברות ההייטק כבר בימים הראשונים שאחרי מתקפת הטרור של ה-7 באוקטובר 2023. בפרק, יעל בראל משוחחת עם מיכל שריג כדורי - מנהלת קשרי הממשל של חברת וויקס, ומנהלת 'פורום חברות הצמיחה'. מיכל מספרת על התגובה המהירה והעוצמתית של קהילת ההייטק, גל ההתנדבות והיוזמות האורגניות בשטח; ואז על ההבנה שמישהו צריך "לנהל את האירוע" בראייה טכנולוגית - ומתוך כך ההקמה המהירה והמרשימה של 'מוקד ערבה: עזרה ראשונה בטכנולוגיה ובהטמעה' - המחבר בין קהילת ההייטק, מערך הדיגיטל הלאומי, למתן מענים טכנולוגיים דיגיטליים לצרכי השעה של המגזר הממשלתי והמוניציפאלי. מגישה: יעל בראל, מנהלת קהילות הידע של מערך הדיגיטל הלאומי

40 min

Top Podcasts In Technology

Acquired
Ben Gilbert and David Rosenthal
All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg
All-In Podcast, LLC
Lex Fridman Podcast
Lex Fridman
Underserved
Andrew Gelina
Hard Fork
The New York Times
TED Radio Hour
NPR