21 min

מלחמה לה' בעמלק 3 | מי הוא עמלק‪?‬ אורה ושמחה - פורים עם ישיבת ברכת משה

    • Judaism

מי הוא אותו עם שזינב בעם ישראל בצאתם ממצרים? האם מדובר בצאצאיו של עמלק, נכדו של עשיו, ואם כן, כיצד הבנה זו מתיישבת עם האחווה שצריכים לרחוש לבני עשיו? במהלך השיעור נראה מספר קשיים בייחוס העם העמלקי לאותו נכד של עשיו שילדה תמנע פילגש אליפז.

מי הוא אותו עם שזינב בעם ישראל בצאתם ממצרים? האם מדובר בצאצאיו של עמלק, נכדו של עשיו, ואם כן, כיצד הבנה זו מתיישבת עם האחווה שצריכים לרחוש לבני עשיו? במהלך השיעור נראה מספר קשיים בייחוס העם העמלקי לאותו נכד של עשיו שילדה תמנע פילגש אליפז.

21 min