43 min

מרפסת למזרח התיכון | פרק 4 עם ד"ר ניר בומ‪ס‬ ישראליז ISRAEL-IS

    • Society & Culture

יצירת קשרים בין אזרחים ממדינות ללא יחסים דיפלומטיים היא אמנות של שילוב והכלה בין תרבויות, התגברות על סטריאוטיפים ורצון עז לחקור את האמת.

בואו לגלות איך למצוא חברים במדינות שגם לא כל כך מחבבות אותנו ולשמוע כמה סיפורים מהמרפסת הכי מעניינת בישראל.

יצירת קשרים בין אזרחים ממדינות ללא יחסים דיפלומטיים היא אמנות של שילוב והכלה בין תרבויות, התגברות על סטריאוטיפים ורצון עז לחקור את האמת.

בואו לגלות איך למצוא חברים במדינות שגם לא כל כך מחבבות אותנו ולשמוע כמה סיפורים מהמרפסת הכי מעניינת בישראל.

43 min

Top Podcasts In Society & Culture

iHeartPodcasts
iHeartPodcasts
Crystal Renee Hayslett
CNN
This American Life
Spotify Studios