56 min

על ״המשתמש בעל כורחו״ עם גיא צ׳רנ‪י‬ D.talks דיטוקס

    • Design

בפרק הזה אנחנו משוחחים עם גיא צ׳רני, בוגר התואר השני בבצלאל במסלול ניהול עיצוב וחדשנות שהוא יזם של מיזמים חברתיים וטכנולוגיים, כיום אחד המייסדים של חברת הרחפנים Atlas Dynamics. 

בפרק שוחחנו עם גיא על האופן שבו הוא משלב את החשיבה והמתודלוגיות העיצוביות כיזם, כיצד עיצוב מבחינתו מהווה כלי לפתרון בעיות ועל החשיבות ההולכת וגוברת של מימד ״האחריות״ בתפקיד המעצב והיזם בתקופה הנוכחית ובעתיד. 

 פרויקט הגמר שלו בתואר, גיא עסק בעיצוב שירותים ומוצרים במרחב האורבני בעידן של ערים חכמות. כתוצאה מהמהלך המחקרי והיישומי של הפרויקט הוא חשף והגדיר סוג חדש של משתמש במרחב העירוני שצריך לקחת אותו בחשבון - ״המשתמש בעל כורחו״.

שוחחנו עם גיא על התהליך המחקרי של הפרויקט ועל למה חשוב לכלול בתהליך העיצוב את המשתמש בעל כורחו כאשר אנחנו מעצבים מוצרים ושירותים חדשים במרחב העירוני

בפרק הזה אנחנו משוחחים עם גיא צ׳רני, בוגר התואר השני בבצלאל במסלול ניהול עיצוב וחדשנות שהוא יזם של מיזמים חברתיים וטכנולוגיים, כיום אחד המייסדים של חברת הרחפנים Atlas Dynamics. 

בפרק שוחחנו עם גיא על האופן שבו הוא משלב את החשיבה והמתודלוגיות העיצוביות כיזם, כיצד עיצוב מבחינתו מהווה כלי לפתרון בעיות ועל החשיבות ההולכת וגוברת של מימד ״האחריות״ בתפקיד המעצב והיזם בתקופה הנוכחית ובעתיד. 

 פרויקט הגמר שלו בתואר, גיא עסק בעיצוב שירותים ומוצרים במרחב האורבני בעידן של ערים חכמות. כתוצאה מהמהלך המחקרי והיישומי של הפרויקט הוא חשף והגדיר סוג חדש של משתמש במרחב העירוני שצריך לקחת אותו בחשבון - ״המשתמש בעל כורחו״.

שוחחנו עם גיא על התהליך המחקרי של הפרויקט ועל למה חשוב לכלול בתהליך העיצוב את המשתמש בעל כורחו כאשר אנחנו מעצבים מוצרים ושירותים חדשים במרחב העירוני

56 min