38 min

על הפחד מול מצלמה | פרק 24 - יהודה אטיאס מראיין את הדס הר‪ט‬ הכל זה יחסים

    • Relationships

"לא נוח לי מול מצלמה", "אני לא יכולה לשווק את העסק שלי בסרטונים ברשתות, כי אני נבוכה מול מצלמות", זה לא יוצא לי טבעי", אני לא פותח מצלמה בפגישות כי אני לא יודע להצטלם"...חוצן שהיה נוחת על כדור הארץ היה יכול להניח שמצלמה היא מכשיר העינויים שבני האדם המציאו לפני 200 שנה כדי להעניש 80 אחוז מאוכלוסיית הכדור (כן, פחד קהל גובר על פחד ממוות, עד כדי כך)אז למה אנחנו כל כך פוחדים ממצלמות? היו לנו 200 שנה להתרגל אליהן.מסתבר שהמצלמה מעולם לא היתה העניין, אלא מה שאנחנו חושבים על עצמנו, כשהדיבור הפנימי שלנו עמוס שיפוטים, אנחנו בטוחים שכולם רואים לנו את הפגמים שאנחנו רואים בעצמנו, כשזה מתועד וככה, אנחנו הופכים את המצלמה לזכוכית המגדלת של הביקורת הפנימית.יהודה אטיאס הזמין לשיחה פתוחה את הדס הרט (סיני), מגישת חדשות בעבר ומאמנת ומרצה להתפתחות אישית בהווה והיא מפרקת לגורמים את כל האמת על פחד קהל/במה/מצלמה ומסבירה איך בעזרת כלים ריגשיים וטכניים, אפשר לתרגל שינוי ביכולת לעמוד מול מצלמה ולייצר תנופה לקריירה.

"לא נוח לי מול מצלמה", "אני לא יכולה לשווק את העסק שלי בסרטונים ברשתות, כי אני נבוכה מול מצלמות", זה לא יוצא לי טבעי", אני לא פותח מצלמה בפגישות כי אני לא יודע להצטלם"...חוצן שהיה נוחת על כדור הארץ היה יכול להניח שמצלמה היא מכשיר העינויים שבני האדם המציאו לפני 200 שנה כדי להעניש 80 אחוז מאוכלוסיית הכדור (כן, פחד קהל גובר על פחד ממוות, עד כדי כך)אז למה אנחנו כל כך פוחדים ממצלמות? היו לנו 200 שנה להתרגל אליהן.מסתבר שהמצלמה מעולם לא היתה העניין, אלא מה שאנחנו חושבים על עצמנו, כשהדיבור הפנימי שלנו עמוס שיפוטים, אנחנו בטוחים שכולם רואים לנו את הפגמים שאנחנו רואים בעצמנו, כשזה מתועד וככה, אנחנו הופכים את המצלמה לזכוכית המגדלת של הביקורת הפנימית.יהודה אטיאס הזמין לשיחה פתוחה את הדס הרט (סיני), מגישת חדשות בעבר ומאמנת ומרצה להתפתחות אישית בהווה והיא מפרקת לגורמים את כל האמת על פחד קהל/במה/מצלמה ומסבירה איך בעזרת כלים ריגשיים וטכניים, אפשר לתרגל שינוי ביכולת לעמוד מול מצלמה ולייצר תנופה לקריירה.

38 min