21 min

על מה לא מדברים בבחירות | שיחה 37 מה לעשות עכשיו - הפודקאסט

    • Politics

על מה התקשורת שותקת?הפאתוס התקשורתי של הבחירות כגורליות עומד בניגוד מוחלט לכך שאף אחת ממפלגות המיינסטרים לא שמות על סדר היום סוגיות קריטיות כמו הכיבוש, משבר האקלים, משבר הדיור, העזיבה המסיבית של מורים את מערכת החינוך, העלות של הפקקים למשק (35 מיליארד שקל בהערכה שמרנית) ועוד ועוד.כמו בסוגיית הכיבוש כך גם במשבר הדיור, אין שיח על מתווה של פתרונות וההנחה המתקבעת היא שמדובר בסוג של אסון טבע שלא תלוי במקבלי ההחלטות. אז מה לעשות עכשיו? להכתיב סדר יום מלמטה. השבוע בפודקאסט "מה לעשות עכשיו" דב חנין ודני פילק בשיחה לא מיינסטרימית על הבחירות הקרובות. כיצד אפשר לפעול מחוץ למערכת הפרלמנטרית כדי לשים על סדר היום את הנושאים המשמעותיים שאסור להתעלם מהם?

על מה התקשורת שותקת?הפאתוס התקשורתי של הבחירות כגורליות עומד בניגוד מוחלט לכך שאף אחת ממפלגות המיינסטרים לא שמות על סדר היום סוגיות קריטיות כמו הכיבוש, משבר האקלים, משבר הדיור, העזיבה המסיבית של מורים את מערכת החינוך, העלות של הפקקים למשק (35 מיליארד שקל בהערכה שמרנית) ועוד ועוד.כמו בסוגיית הכיבוש כך גם במשבר הדיור, אין שיח על מתווה של פתרונות וההנחה המתקבעת היא שמדובר בסוג של אסון טבע שלא תלוי במקבלי ההחלטות. אז מה לעשות עכשיו? להכתיב סדר יום מלמטה. השבוע בפודקאסט "מה לעשות עכשיו" דב חנין ודני פילק בשיחה לא מיינסטרימית על הבחירות הקרובות. כיצד אפשר לפעול מחוץ למערכת הפרלמנטרית כדי לשים על סדר היום את הנושאים המשמעותיים שאסור להתעלם מהם?

21 min